Zastavme vodu - kampaň za revitalizaci české krajiny a účinnou prevenci povodní

Pojďte s námi zachránit krajinu, ve které žijeme!

Naše česká krajina, z jejíž podstaty žijeme, prožívá nelehké časy. Naše nešetrné chování k ní, jehož se neumíme zbavit již několik desetiletí, nám předkládá účet v podobě extrémních povodní, sucha a dalších živelných pohrom. Tento stav chceme změnit! Jakkoli jde o nelehký úkol, tak věříme, že spojí-li síly lidé a firmy, kterým nejsou povodňové škody lhostejné, tak je obnova naší krajiny možná!

Česká krajina volá o pomoc! Aktuálně je totiž pomoc naší krajině mnohem naléhavější. Opakované povodně ukazují, že rozsáhlé bloky orné půdy, lesních monokultur ani napřímená betonová koryta vodních toků nedokáží zadržovat vodu nebo účinně zpomalit její odtok. Podpora od občanů, spolupráce expertů, odborných institucí i mediálních partnerů pomůže nastartovat účinnou kampaň postavenou na ukázkových příkladech přírodě blízké péče o konkrétní lokality pod správou Čmeláka. Naše společná iniciativa zasáhne a postupně změní hospodaření v krajině, možnosti její zástavby, legislativní podmínky i údržbu a režim ochrany vodních toků.

Jelikož je ochrana krajiny proti povodním a dalším degradačním procesům společným zájmem celospolečenského významu, nabízíme partnerství a spolupráci všem organizacím, které s námi chtějí usilovat o změnu současného trvale neudržitelného způsobu využívání lesní a zemědělské krajiny.

Čím více bude odpovědných organizací, partnerů a lidí, kteří podpoří změny v hospodaření a péči o krajinné struktury, tím rychleji a účinněji bude moci Čmelák – Společnost přátel přírody bojovat za ozdravení české krajiny.

Pomozte nám proto uzdravit českou krajinu. Předem vám velice děkujeme za Vaši pozornost věnovanou tomuto společnému tématu a budeme vděčni za Vaši spolupráci a podporu. Je to forma společné investice do budoucnosti české krajiny, a tedy také nás všech, kteří v této krajině bydlíme, pracujeme, odpočíváme. Protože všichni rádi a trvale žijeme v příjemném a bezpečném prostředí.

Čeho chceme dosáhnout?

Reálné změny zacházení s krajinou v celorepublikovém měřítku s následným navrácením schopnosti krajiny zadržovat vodu. A také…

  1. Dostat do centra veřejné diskuse a na vrchol politického diskursu agendu dlouhodobých opatření proti devastujícím dopadům stále se vyostřujících prudkých změn počasí.
  2. Dosáhnout brzkého závazku alespoň jednoho z největších vlastníků respektovat potřebu retenční schopnosti půdy a provádět pouze takové zásahy, které ji nebudou nadále snižovat.
  3. Dosáhnout takových legislativních změn, které budou podporovat konkrétní projektové a investiční záměry v souladu s udržitelným hospodařením v krajině a fakticky zajišťovat, aby zacházení s půdou nenarušovalo její vitální funkce.

Po nás poušť a potopa?

Stáhněte si publikaci o zadržení vody v krajině – Po nás poušť a potopa.

Jak se můžete zapojit?

K uskutečnění našeho odvážného záměru potřebujeme Vaši důvěru a podporu. Jsme přesvědčeni, že je stokrát lepší jedna koruna vložená teď, než zbytečně utrácet její násobky později. Pokud se chcete k našemu snažení připojit, tak ideální formou podpory je zadání trvalého platebního příkazu prostřednictvím Vašeho internetového bankovnictví.

Nejrychlejší forma podpory je využití platební brány Darujme.cz.

Dárcovský účet naší organizace je:
379 5555 379/ 0800

Pravidelná podpora nám umožní dostatečně dopředu plánovat nezbytné aktivity stejně jako velmi pružně reagovat na nově vzniklé situace. Děkujeme Vám! Česká krajina je ve Vašich rukou...