Přes 95 % jilmů vyhubila v našem regionu stejně jako v celé ČR grafióza. Přesto lze i nyní nalézt vitální a plodící jedince. U nich je pravděpodobné, že jsou proti grafióze odolnější nebo zcela odolné. Výsadby nových stromů vypěstovaných ze semen těchto odolných jedinců zvyšují pravděpodobnost šíření genů nesoucích imunitu proti dané chorobě. To je velkou šancí pro tento druh, protože grafióza je u již napadených stromů neléčitelná. 

Tento projekt se týká v regionu nejrozšířenějšího a na stanovištní podmínky nejuniverzálnějšího druhu jilmu – jilmu horského. Náš dlouhodobý projekt na záchranu jilmů jsme započali již v roce 2003, za tu dobu jsme s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Partnerství i Libereckého kraje ve spolupráci s minimálně stovkou mateřských, základních a středních škol, dětských domovů a domů dětí vysadili do krajiny Libereckého kraje téměř 5000 jilmů, převážná většina z nich podle našich průzkumů žije a naplňuje poslání projektu. Nemáme informace o tom, že by některý z těchto jilmů (a nejstarší z nich už i plodí a mají přes 10m výšky) dostal grafiózu. Jako odborný garant při výběru lokalit a sázení spolupracovali pravidelně odborní lesní hospodáři, správci obecních lesů, Správy CHKO, Povodí Labe, Státní vodohospodářská správa, Lesy ČR i Vojenské lesy a statky. Jilmy se dostaly na území celého kraje do lesů, remízků, alejí, zahrad i parků. 

Jilm je jednou z našich původních dřevin, která z většiny naší krajiny, ale i z měst a vesnic vymizela. Většina lidí jilm přitom v přírodě ani nepozná. Cílem projektu je tento stav alespoň částečně změnit pomocí zapojení dobrovolníků při jejich výsadbách.

Dlouhodobý cíl projektu: zvýšit zastoupení jilmů a počet jejich lokalit v krajině, vrátit je na místa, kam patří, a dosáhnout toho, že se budou jednou samy částečně obnovovat.