Od koho získáváme finance?

  • Individuální dárci (dlouhodobě 5%) – Nejdůležitější jsou pravidelné dary od vás. Představují pro naši organizaci stabilitu. Vaše pravidelná podpora nám umožňuje dostatečně dopředu plánovat nezbytné aktivity a velmi pružně reagovat na nově vzniklé situace. Přidejte se i vy.
  • Granty a dotace (dlouhodobě 76%) – Mezi hlavní zdroje příjmů Čmeláka patří prostředky z grantů a dotací ze státního rozpočtu ČR, krajských úřadů, evropských fondů a nadací. Prostředky z grantů jsou vázány na konkrétní projektové aktivity, Čmelák je však ve většině případů musí spolufinancovat vlastními prostředky.
  • Sponzorské dary (dlouhodobě 7%) – Přijímáme dary od firem, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí. Podívejte se na seznam našich partnerů.

 

 

Jak hospodaříme s Vašimi penězi?

Věříme, že transparentnost vede k důvěře vás, našich dárců. Děláme vše pro to, abychom se  svěřenými prostředky hospodařili co nejefektivněji a maximum peněz šlo na přímou pomoc přírodě. Na provozní náklady kanceláře, PR, fundraising a péči o dárce bylo vynaloženo 20 % nákladů. Čmelák má v roce 2016 13 zaměstnanců (z toho 11 na celý úvazek), průměrný plat je 17 000,- (hrubá mzda).