Činnost Čmeláka se skládá ze tří oblastí:

  • Praktická ochrana přírody
  • Zapojování veřejnosti
  • Ekologická výchova

1)        Praktická ochrana přírody

Naší specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu.

Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák stará, jsou Nový prales a Mokřady Jablonné. Pečujeme o 62 hektarů přírodních pozemků na 20 vlastních lokalitách (lesy, louky, mokřady). Do přírody jsme vrátili přes 400 tisíc sazenic původních druhů stromů a keřů z našich lesních školek.

Přispěli jsme k revitalizaci stovek hektarů krajiny na pozemcích dalších vlastníků.

2)        Zapojování veřejnosti

Do naší činnosti zapojujeme co nejširší veřejnost. Podporujeme pozitivní vztah obyvatel k přírodě a životnímu prostředí. Pořádáme:

  • exkurze pro veřejnost,
  • terénní a tematické akce pro firmy a školy,
  • dobrovolnické akce pro české i zahraniční dobrovolníky,

 

Více než 15 000 přátel přírody se zúčastnilo exkurzí po přírodních lokalitách a dobrovolnické práce v terénu. Více o zapojování veřejnosti

3)        Ekologická výchova

Důležitou součástí naší práce je i mnoho forem ekologické výchovy pro žáky základních a středních škol. Naši lektoři využívají moderní vzdělávací metody – jeden z našich projektů získal cenu UNESCO

Naše výukové ekoprogramy rozšířily obzory více než 23 000 žáků a studentů. 

Více o ekologické výchově.

Prohlédněte si brožuru o činnosti Čmeláka