ikea 2V uplynulém roce 2013 organizace Čmelák – Společnost přátel přírody společně se svými partnery a podporovateli uskutečnila řadu aktivit, kterými jsme přispěli ke zlepšení stavu přírody a krajiny a rozvoji ekovýchovy nejen v Libereckém kraji, ale i v dalších částech České republiky. Z řady desítek realizovaných projektů, aktivit a akcí s dobrovolníky, veřejností, firmami i dalšími organizacemi připomeňme krátce alespoň několik významnějších počinů. 


Pomohli jsme vrátit do krajiny celkem 35 tisíc sazenic stanovištně původních druhů stromů a keřů. 
Společně se zaměstnancIKEA Česká republika jsme například hned na jaře vysázeli několik tisíc sazenic listnatých dřevin na lokalitách kolem Brna i Ostravy a se zaměstnanci SBERBANK jsme sázeli stromky v lese nedaleko Českého Dubu. A spolu s pracovníky pražských obchodních domů se nám podařilo uskutečnit také nové výsadby více než 5 tisíc sazenicNovém pralese a o porosty, jejich oplocenky i sazenice v lesních školkách jsme společně s dobrovolníky pečovali rovněž na řadě dalších míst po celém regionu. Náležitou pozornost jsme věnovali lučním a mokřadním lokalitám, o které se dlouhodobě staráme, a společně s obcemi a dětmi ze škol jsme také na veřejných místech v celém regionu vysadili  více než 2 tisíce sazenic do alejí a budoucích solitérních velikánů. V Jablonném v Podještědí pokračovala revitalizace ukázkové soustavy mokřadů.


V oblasti ekovýchovy se naplno rozběhla praktická část vzdělá
vacího programu Zelené profese v krajině a zahájili jsme nový inkluzivní vzdělávací projekt Dva jsou více než jeden. Rovněž jsme se začali pečlivě připravovat na realizaci aktivit v novém programu, který bude od roku 2014 důležitou součástí aktivit Čmeláka. Jedná se o téma zadržování vody v krajině a prevence povodní, což považujeme za aktuální a důležité téma celospolečenského významu a proto povedeme aktivní kampaň za zlepšení stavu české přírody a krajiny.  V roce 2014 připravujeme další výsadby stromů i keřů, budeme aktivně chránit ohroženou flóru i faunu a vzdělávat děti i dospělé ... pro lidi, pro přírodu. 


Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost nebo spolupracovali na bohaté paletě aktivit pro českou přírodu a krajinu. Je za námi v posledních dvou desítkách let pořádný kus společné práce. Proto jsme rádi, že v tomto roce můžeme společně oslavit 20. výročí od založení Čmeláka a také již 10. narozeniny Nového pralesa! Již teď začínáme připravovat pořádnou oslavu a těšíme se na další spolupráci.

.