Zveme vás na terénní přírodovědný seminář 27. 6. v obnovených Mokřadech Jablonné. Zaměříme se na obojživelníky, poznáme je po všech stránkách. Představíme také opatření pro podporu výskytu obojživelníků v naší krajině i obcích. Lektoruje hydrobiolog Mgr. Radomír Studený.

Přihláška a další informace

Pojďte se Čmelákem navštívit Nový prales (15. 6.), první rozsáhlý projekt, který se neustále rozšiřuje na hřebeni Ještědu. Čmelák zde přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les. Exkurzí vás provede náš Bedla.
#cmelakmasmysl #novyprales #mokradyjablonne#ekovychova #orchidejovalouka
O Novém pralese

▶️ Přihláška

Už patnáct let vzniká na Ještědském hřebeni takzvaný Nový prales. Liberecký spolek Čmelák se tam na ploše 36 hektarů snaží vrátit původní druhově pestrý les místo smrkového porostu. V Padouchově také připravuje takzvanou Zero Waste chalupu, tedy místo, kde se lidé naučí, jak omezit odpady. Ochránci přírody také plánují vysázet i volně přístupný ovocný sad.

O lesní pozemky Čmeláku pečuje třiačtyřicetiletý Jiří Antl. „Lesy jsou od začátku součástí mého života, rodiče mě vozili v kočárku do lesa… Někdo chodí meditovat do kostela, a já chodím do lesa,“ popisuje.

Jiří Antl, se kterým vyjíždíme na Ještědský hřeben, vypráví nejen o sobě, ale i o lese. O ten se stará už patnáct let. A nejde o žádný smrkový les, ale o oplocený Nový prales. Celá reportáž Českého rozhlasu Liberec zde: Zero Waste chalupa na Padouchově

Na zmiňovaný ovocný sad právě probíhá sbírka v rámci projektu ČSOB pomáhá regionům. Za podporu moc děkujeme! Sad pro všechny u Zero waste chalupy

Po roce Čmelák opět uspořádal exkurzi na čmelácí Orchidejovou louku v Horním Maxově v Jizerských horách. Vzácné rostliny rozkvétají na přelomu května a června. “Bylo nás asi 20, což je ideální počet, aby si výpravu všichni užili. Přišli ženy, muži, mladí, starší, děti i psi. Daným okruhem nás opět provázela skvělá botanička Štěpánka Králová, která zájemcům během tří hodin ukázala a popsala asi tři desítky druhů rostlin, které lidé mohli dokonce i ochutnat. Perličkou na závěr byly pochopitelně orchideje - konkrétně prstnatec májový, ” Uvedla ředitelka Čmeláka Martina Kořínková.

 

 

„Prstnatec se jmenuje proto, protože pod zemí tvoří hlízy, které mají podobný tvar, jako když vezmete ruku a dáte prsty dolů. Takže ta hlíza je vlastně taková oválná a z ní vychází takové výběžky, které lidem připomínají prsty. Tato orchidej je chráněná jak podle vyhlášky, tak podle červeného seznamu,“ představila orchidej botanička Štěpánka Králová všem včetně Českého rozhlasu Liberec a České televize.

 

 

Výprava byla zakončena pokusem, podívejte se na krátké video, ze kterého je zřejmé, proč Čmelák bojuje za obnovu lokalit na původní mokřady atd.: Video z exkurze, pokus

 

Jak to bylo kdysi?

 

Měl tu být beton, Čmelák louku vykoupil a zachránil…

 

Dříve neudržovaná horská mokřadní louka s výskytem vzácných orchidejí, ale i mnoha dalšími zajímavými druhy rostlin. V uplynulých letech zde Čmelák vyřezal část náletových dřevin, které vytlačovaly vzácné orchideje. Na louce hospodaří tradičním způsobem, tzn. pravidelně ji každý rok 1 – 2krát ručně kosí, aby byl podpořen výskyt vzácných a ohrožených rostlin. 

“Získáním pozemku jsme zabránili reálně hrozícímu nebezpečí, že by mohl být pozemek zastavěn.” Zakončila ředitelka společnosti Čmelák Martina Kořínková.