Nedělní Tatrhy v Liberci, které byly tentokrát spojeny se Dnem Země, přilákaly tisíce návštěvníků. Ty neodradilo ani dopolední špatné počasí. Kromě nevšedního zboží se zde prezentovaly také neziskové (ekologické) organizace z Libereckého kraje. Čmelák - Společnost přátel přírody byl mezi nimi. Mimo jiné nabízel dílničky pro děti. "Děkujeme za návštěvu! Vaše děti byly úžasné! Přírodní mandaly a dřevěné medaile jim šly skvěle od ruky. Park Clam-Gallasů a zahrada Libereckého zámku byly pro tuto akci jako stvořené..." 

Co jsou Tatrhy? Tatrhy jsou moderní městské trhy, kam si jdete odpočinout. Putují mezi městy a zvou si lidi, kteří dokáží vykouzlit skvělé jídlo, objevují nové designery a umělce. Na jeden víkendový den chtějí, aby vaše jediná starost byla, jestli vydrží počasí.

Basta plasta! Jeden z hlavních plánů tatrhů na rok 2019 je zbavit se všech plastů a odpadů v rámci pořádaných akcí. Pořadatelé podle vlastních slov nejsou žádná parta aktivistů, ale když po každé akci odváželi večer z trhů plný náklaďák odpadů, tak je to prostě trklo. Rozhodli se, že chtějí, aby z tatrhů zůstávalo co nejméně odpadu. Letos proto dostali přednost stánkaři se zodpovědným přístupem k odpadům a obalům. Zavedli vratné kelímky. Ještě lépe třídí...Den Země. Na konci února roku 1969 ztratili dělníci z ropné plošiny společnosti Union Oil kontrolu nad nově vytvořeným ropným vrtem a došlo tak k jedné z největších ekologických katastrof v dějinách 20. století. Ropná plošina se nacházela jen několik kilometrů od kalifornského pobřeží a písčité pláže letoviska Santa Barbara během několika dní zaplavily tisíce tun ropy. Pro řadu lidí byla katastrofa v Santa Barbaře první opravdu viditelná ukázka, jaký dopad má na životní prostředí činnost člověka. Katastrofa donutila americkou vládu pod nátlakem veřejnosti přijmout první zákony na ochranu životního prostředí a ochrana planety se stala celosvětovým tématem.Na podnět amerického aktivisty Johna McConnella se v roce 1970 poprvé slavil Den Země. Mezinárodní svátek připomínající význam ochrany životního prostředí. Na podnět amerického aktivisty Johna McConnella se v roce 1970 poprvé slavil Den Země. Mezinárodní svátek připomínající význam ochrany životního prostředí.

Více fotografií na našem facebookovém profilu: Čmeláčí Facebook

Kdo v dřívějších dobách nežil v Jizerských horách? Rys, medvěd, vlk, lýkožrout nebo muflon? Správná odpověď je muflon…

 

 

Čmeláčího ekovýchovného programu Jizerskohorští velvyslanci na naučné stezce v Liberci - Harcově se v pátek 12. dubna účastnili žáci ze ZŠ Česká (Liberec - Vesec). S lektorem nahlédli do ojedinělé živé učebnice. Dozvědeli se spoustu informací o rostlinách i zvířatech v lesním ekosystému, ale i o vlivu člověka na krajinu Jizerských hor a také o půdních a vodních poměrech. Seznámili se s pěstováním původních jizerskohorských dřevin, které se v současné době znovu používají i při výsadbách v městských lesích Liberce.

 

 

V rámci ekovýchovného programu se žáci zapojili také do úklidu harcovských lesů, během dopoledne nasbírali několik pytlů odpadků.

 

 

Více fotografií na našem facebookovém profilu: Čmeláčí Facebook

 

 

 

Čmelák se po roce opět zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko 2019. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Také letos pracovníkům ze Čmeláka pomáhají s úklidem školáci. Společně se zaměřili na Mokřady Jablonné, tedy na lokalitu, kterou Čmelák proměnil v přírodní ráj: Mokřady Jablonné. Někteří lidé si tohoto počinu ovšem neváží, jen v úterý 9. dubna tu děti během dopoledne nasbíraly 15 pytlů odpadu!

Ukliďme Česko v oficiálních číslech za rok 2018. (Letos to možná bude zase o něco víc...):

- 3 295 úklidů

- 134 854 dobrovolníků

- 86 730 dětí

- 2 113 tun odpadu odklizeno

- 1 988 ohlasů v médiích

Akce probíhá v podstatě celé jaro, zapojit se můžete i vy.

Více zde: Ukliďme česko 2019

 

 

Na podzim se v Česku začne sázet deset milionů stromů jako ochrana proti změnám klimatu. Čmelák s tímto započal již před lety na Ještědském hřebeni:

Video: Nový prales - vracíme do přírody život.

Více o projektu Nový prales

Do české krajiny a měst by se mělo vysázet deset milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst. V plánu to má ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství a dalšími třemi desítkami organizací. 

„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města, veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy.

„Výsadba stromů a zeleně ve městech i ve volné krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde ji potřebujeme. Vedle toho ale umí ochlazovat naše města nebo zlepšovat kvalitu ovzduší, stejně jako pomáhají zpomalovat erozi půdy díky tomu, jak člení bloky orné půdy na menší celky," podotýká ministr životního prostředí Richard Brabec. "Zkrátka stromy jsou jedním z hlavních léků na nemocnou krajinu, která potřebuje pomoct.” 

Iniciativa se rozběhne na podzim letošního roku a navazuje na loňskou kampaň Stromy svobody 1918–2018, která proběhla jako součást oslav výročí republiky. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je financují. 

„Na webových stránkách iniciativy bude moci každý člověk zaregistrovat svou vlastní výsadbu. Bude to v podstatě jeho individuální příspěvek ke zvládání klimatické výzvy. Zároveň zde najde nejlepší praxi s výsadbou i péčí o stromy a také možnosti, jak a kde na výsadbu stromů sehnat finance,” uzavírá ředitel Kundrata s tím, že právě zapojení ministerstva, Státního fondu životního prostředí ČR i soukromých a firemních dárců bude pro úspěch iniciativy klíčové.

Mezi účastníky úterního jednání nechyběli například zástupci odborných platforem arboristů, měst a obcí a jejich svazu, Státního fondu životního prostředí ČR, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Mendelovy univerzity nebo řady ekologických nevládních organizací. Shodli se na tom, že cíl vysadit jeden strom za každého obyvatele Česka je reálný.

 

Aby žáby po zimě nekončily při cestách za rozmnožováním pod koly aut, dobrovolníci každý rok staví odchytové zábrany na vytipovaných místech. Obojživelníky pak přenášejí do vody. Jak to vypadá v praxi? Koukněte na krátké video z Tajchu (Liberec - Vesec) a třeba tam vezměte děti na výpravu, budou nadšené - tolik žab na jednom místě!

Video zde: Přenášení ropuch na Tajchu