Zveme vás na terénní přírodovědný seminář 27. 6. v obnovených Mokřadech Jablonné. Zaměříme se na obojživelníky, poznáme je po všech stránkách. Představíme také opatření pro podporu výskytu obojživelníků v naší krajině i obcích. Lektoruje hydrobiolog Mgr. Radomír Studený.

Přihláška a další informace