Po roce Čmelák opět uspořádal exkurzi na čmelácí Orchidejovou louku v Horním Maxově v Jizerských horách. Vzácné rostliny rozkvétají na přelomu května a června. “Bylo nás asi 20, což je ideální počet, aby si výpravu všichni užili. Přišli ženy, muži, mladí, starší, děti i psi. Daným okruhem nás opět provázela skvělá botanička Štěpánka Králová, která zájemcům během tří hodin ukázala a popsala asi tři desítky druhů rostlin, které lidé mohli dokonce i ochutnat. Perličkou na závěr byly pochopitelně orchideje - konkrétně prstnatec májový, ” Uvedla ředitelka Čmeláka Martina Kořínková.

 

 

„Prstnatec se jmenuje proto, protože pod zemí tvoří hlízy, které mají podobný tvar, jako když vezmete ruku a dáte prsty dolů. Takže ta hlíza je vlastně taková oválná a z ní vychází takové výběžky, které lidem připomínají prsty. Tato orchidej je chráněná jak podle vyhlášky, tak podle červeného seznamu,“ představila orchidej botanička Štěpánka Králová všem včetně Českého rozhlasu Liberec a České televize.

 

 

Výprava byla zakončena pokusem, podívejte se na krátké video, ze kterého je zřejmé, proč Čmelák bojuje za obnovu lokalit na původní mokřady atd.: Video z exkurze, pokus

 

Jak to bylo kdysi?

 

Měl tu být beton, Čmelák louku vykoupil a zachránil…

 

Dříve neudržovaná horská mokřadní louka s výskytem vzácných orchidejí, ale i mnoha dalšími zajímavými druhy rostlin. V uplynulých letech zde Čmelák vyřezal část náletových dřevin, které vytlačovaly vzácné orchideje. Na louce hospodaří tradičním způsobem, tzn. pravidelně ji každý rok 1 – 2krát ručně kosí, aby byl podpořen výskyt vzácných a ohrožených rostlin. 

“Získáním pozemku jsme zabránili reálně hrozícímu nebezpečí, že by mohl být pozemek zastavěn.” Zakončila ředitelka společnosti Čmelák Martina Kořínková.