Terénní přírodovědný seminář v revitalizované mokřadní lokalitě 15. května 2019. Seminář bude zaměřen na obojživelníky - rozšíření jednotlivých druhů u nás, včetně praktické části poznávání vývojových stádii druhů, které se vyskytují v Mokřadech Jablonné. Představena budou také opatření pro podporu výskytu obojživelníků v naší krajině i obcích. Lektoruje hydrobiolog Mgr. Radomír Studený.

Hlásit se můžete zde: Přihláška na přírodovědný seminář

Těšíme se na vás!