Každý z nás může udělat něco pro to, aby louky cvrkaly a les bzučel.

Hmyz už nemůžeme vnímat jako něco otravného, co nám v létě znepříjemňuje pobyt u vody. Je ho totiž čím dál míň. Příčina masivního úbytku hmyzu leží hlavně v polích za městem. Něco v jeho prospěch ale může podniknout i majitel truhlíku s květinami za oknem. Rozhodli jsme se zjistit, co každý z nás může udělat pro to, aby hmyz v našem okolí prosperoval a plnil svoji nezbytnou funkci v ekosystému.

Více zde: Manuál pro záchranu hmyzu.