Utvoř s námi mezinárodní živý řetěz, kterým se postavíme proti rozšiřování hnědouhelného povrchového dolu Turów. Řetězem symbolicky propojíme všechny tři státy - Českou republiku, Polsko i Německo. Zdůrazníme tak, že žijeme společně na jedné planetě a když si ji zničíme, bude to problém nás všech. Důvodů pro účast je mnoho!

Důl Turów má již dnes přímý vliv na enormní úbytek podzemní vody, kterou kvůli těžbě odčerpává. Ohroženo je asi 30 000 obyvatel měst Hrádek nad Nisou, Frýdlant a dalších sídel. Dalším rozšířením a prohloubením dolu hrozí, že tato krajina a místní lidé přijdou o zdroj pitné vody.

Rozšiřování hnědouhelného dolu a pálení uhlí k výrobě elektřiny je však dnes již neakceptovatelné. V době, ve které naprosto všichni pociťujeme důsledky změn klimatu je takový krok naprostým výsměchem a hřebíkem do rakve.

Tomuto ohrožení se nyní musíme postavit.
Důl Turów má platné povolení k těžbě uhlí do roku 2020. Polská společnost PGE, která ho provozuje však usiluje o to, aby se zde těžilo i poté a snaží se získat povolení k další těžbě. V procesu Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) se mohou proti záměru postavit také všichni lidé z České republiky, Německa i Polska.

Proto se v neděli 28. dubna ve 14:00 sejdeme na Trojmezí – přímo v místě, kde se setkávají hranice Polska, České republiky a Německa a utvoříme tzv. živý řetěz – řadu lidí stojících v kruhu na území všech tří států. Na místě také bude k podpisu veřejný dopis polské vládě, možnost podat připomínku do procesu EIA a zazní několik proslovů k dané situaci.

Více zde: Spolu za vodu