Kdo v dřívějších dobách nežil v Jizerských horách? Rys, medvěd, vlk, lýkožrout nebo muflon? Správná odpověď je muflon…

 

 

Čmeláčího ekovýchovného programu Jizerskohorští velvyslanci na naučné stezce v Liberci - Harcově se v pátek 12. dubna účastnili žáci ze ZŠ Česká (Liberec - Vesec). S lektorem nahlédli do ojedinělé živé učebnice. Dozvědeli se spoustu informací o rostlinách i zvířatech v lesním ekosystému, ale i o vlivu člověka na krajinu Jizerských hor a také o půdních a vodních poměrech. Seznámili se s pěstováním původních jizerskohorských dřevin, které se v současné době znovu používají i při výsadbách v městských lesích Liberce.

 

 

V rámci ekovýchovného programu se žáci zapojili také do úklidu harcovských lesů, během dopoledne nasbírali několik pytlů odpadků.

 

 

Více fotografií na našem facebookovém profilu: Čmeláčí Facebook