Výsadba 10.200 kusů sazenic původních druhů dřevin, zejména buku lesního, dubu letního, jedle bělokoré, jilmu horského, javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého, třešně ptačí, habru obecného na území Libereckého kraje – na lesních majetcích obdarovaného a obcí Liberec, Doksy, Česká Lípa, Chrastava a malých obcí v oblasti Podještědí a Ještědského hřebene. 

Tyto výsadby cílí na zvýšení druhové pestrosti vybraných stávajících porostů, zejména na nevyhovující smrkové a borové monokultury. To povede k větší stabilitě porostů, větší biodiverzitě, zlepšení půd, větší schopnosti zadržovat vodu i adaptovat se na klimatickou změnu. 

 

Výsadbu provádějí členové a dobrovolníci žadatele a správci lesů v podzimní sezóně 2018 a jarní sezóně 2019. Navazuje se tak na dosavadní aktivity organizace v lesích Jizerských hor, Ještědského hřebenu, Podještědí, Pojizeří a Českého ráje.