Naše činnost by nebyla možná bez zapojení mnoha dobrovolníků – žáků, studentů, zahraničních dobrovolníku a zaměstnanců firemních partnerů. Ti všichni nám pomáhají zejména v našich terénních aktivitách. Zapojte se i Vy:

Dobrovolnické dny pro veřejnost v Mokřadech Jablonné

Pracovní náplň:

  • Vytrhávání orobince - Orobinec (doutníky) k vodě patří, avšak je oproti ostatním druhům mokřadní flory daleko průbojnější a tak vzácnějším druhům nedá šanci se prosadit. Pro vysokou druhová rozmanitost je  proto potřeba orobinec vytrhat
  • Ruční posečení přilehlých luk a rákosin - pravidelným sečením dáme šanci dalším mokřadním a lučním rostlinám, aby se zde zabydlely, a tím zde rozvineme druhovou rozmanitost.

Kde: Mokřady Jablonnémapa srazu

Kdy: po dohodě: od dubna do konce října

Počet dobrovolníků: min. 10 – max. 50

Možný doplňkový program: miniexkurze po lokalitě s odborným výkladem, badatelský program, opékaní špekáčků

Dobrovolnické dny pro veřejnost v Novém pralese

Pracovní náplň: 

  • sázení stromků původních druhů dřevin – (velmi oblíbená činnost... je to jako rozdávání naděje)
  • kosení plevele okolo sazenic, aby mohly rychle růst
  • odkorňováni stromů, aby je nesežral kůrovec
  • natírání sazenic proti okusu zvěře, aby je nesežraly srny
  • stavba a oprava oplocenek

Kde: Nový prales, mapa srazu

Kdy: po dohodě:  duben, květen, říjen, listopad

Počet dobrovolníků: min. 10 – max. 80

Možný doplňkový program: miniexkurze po lokalitě s odborným výkladem, opékaní špekáčků

Dobrovolnické dny pro veřejnost v lesních školkách

Pracovní náplň: 

  • úprava záhonů a pletí, aby se sazenicím dobře klíčilo a rostlo
  • vyzvedávání sazenic a jejich třídění, aby mohly být vysazeny ven, do divočiny

Kde: Liberec Starý Harcov, mapa

Kdy: po dohodě: duben - říjen

Tím, že se zapojíš do dobrovolnické pomoci u nás, nejen můžeš napomoci přírodě, ale dozvíš se i spoustu dalších informací a zajímavostí co se týkají přírody.

Dobrovolníci k nám jezdí z několika důvodů. Někdo se chce podílet přímo na realizaci projektu Nový prales, někdo  rád pomáhá přírodě. Někteří prostě chtějí pouze vypnout aodpočinout si od města. Také je příležitost se zde setkat s podobně smýšlejícími lidmi.