• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Natura 2000 - významný soubor turisticky i ekologicky cenných lokalit zůstává velké části veřejnosti neznámý, ačkoli se tyto lokality nacházejí pouhých několik kilometrů od jejich domovů. Tento přeshraniční projekt si klade celkem tři cíle: šířit síť Natura 2000 do povědomí obyvatel Libereckého kraje a Dolnoslezského kraje formou obecné propagace a výstav, provést úpravy a rekonstrukce některých lokalit sítě Natura 2000, například Mokřadů Jablonné a Nového pralesa, a uspořádat několik programů ekologické výchovy, které přiblíží nutnost ochrany a revitalizace přírody a samotnou síť Natura 2000 těm nejmladším generacím.

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.