• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Terénní ekovýchovné programy na lokalitách Libereckého kraje

Pro realizaci projektu využijeme pestrou škálu přírodně zajímavých biotopů Libereckého kraje. Budou to například lokalita Nového pralesa – postupná přeměna smrkové monokultury na smíšený les se zastoupením původních druhů dřevin. Orchidejová louka – stanoviště s porostem prstnatce májového s dlouhodobě blokovanou sukcesí a druhy typickými pro sudetská luční společenstva. Lokalita Šporka v Novém Boru – lužní les s typickým jarním aspektem a velkým množstvím biotopových stromů. Starý Harcov – smrkové monokultury v porovnání s bukovými kotlíky, doplněné návštěvou školek pro pěstování sazenic původních jizerskohorských dřevin. Všechna prostředí využijeme jako živou učebnici procesů a vztahů v přírodě.

V období duben – září budeme realizovat 15 programů pro různé věkové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ) podle osvědčených metodik. Při výběru škol dáme přednost těm z míst, kde je realizace EVVO omezená  a dle možností projektu  je dopravíme autobusem na lokalitu.

Pro konkrétní aktivity částečně využijeme stávající pomůcky, která naše organizace vlastní, některé v průběhu projektu obnovíme.

Jizerskohorští velvyslanci (MŠ, 3 hodiny)

Skřítek Harcovníček nás provede lesní naučnou stezkou. Naučí nás dívat se na přírodu novýma očima, všimnout si zajímavých detailů, všechno vlastnoručně osahat a prozkoumat. Pozorovat a zaznamenávat. Nebude chybět ani návštěva lesní školky se sazenicemi, určenými k obnově jizerskohorských lesů.

UČÍME SE S PŘÍRODOU: JAK ZACHRÁNIT PRAVÉ ČESKÉ ORCHIDEJE? (ZŠ, 4hodiny)

Orchidejová louka v Horním Maxově s kvetoucími prstnatci májovými nám poskytne prostor pro poznávání nejen opravdových českých orchidejí, ale i dalších lučních druhů a především k průzkumu vlivu člověka na přírodní prostředí a postupům, které musíme uplatňovat, aby lokalita dál sloužila „pro lidi a přírodu“.

UČÍME SE S PŘÍRODOU: JAK UDĚLAT Z LESA PRALES (SŠ, 5 hodin)

Vydáme se do lokality Nového pralesa, abychom na vlastní oči pozorovali přerod smrkové monokultury do podoby druhově pestrého lesa. Prozkoumáme místní živočichy, všimneme si zajímavých detailů i konkrétních způsobů, jakými se les mění na „prales“.  Na základě toho, co uvidíme, zpracujeme v týmech návrh na vyhlášení vlastní rezervace včetně vhodného plánu péče, který zajistí další rozvoj lokality „pro lidi a přírodu“.

Cíle projektu

Obecným cílem předkládaného projektu je realizovat terénní ekologickou výchovu na přírodně zajímavých lokalitách Libereckého kraje a pomáhat tak školám naplnit průřezové téma environmentální výchova a současně i jednotlivé vzdělávací oblasti, nezbytně vyžadující výuku mimo budovu školy. Posílit kompetence pedagogů škol pro terénní výuku.

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.