• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Terénní ekovýchova je podle dlouhodobých výzkumů nejúčinnější formou environmentálního vzdělávání. Současně také ubývá příležitostí a motivace dětí k přímému kontaktu s přírodou. Pro školy je však logisticky, finančně i organizačně terénní ekovýchova více náročná než vyučování ve školních třídách. Téma ekosystémových služeb a jejich zásadní vliv na život člověka je mezi širší veřejností málo známý koncept. Stejně tak funkce hub, jejichž význam je často redukován na sběr viditelných plodnic, je nedoceněná.

Projekt je určen pro děti a mládež především z Libereckého kraje. Cílová skupina v této chvíli (výchozí stav) bere ekosystémové služby jako samozřejmost a neuvědomuje si jejich principy a důležitost pro udržitelný život. Stejně tak i v tématu pouhým okem neviditelných, ale pro zachování života a koloběhu živin na zemi nezbytných hub. Přínosem projektu by mělo být porozumění, vlastní zkušenost a prožitek účastníků v nastíněných tématech, které se projeví v jejich šetrnějším vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

                                                                                                 

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.