Projekt: Zelené perly kolem Nisy

Zdroj financování: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Projektový partner: Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal

Doba řešení: 1. 9. 2017 – 1. 9. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu: 267 625, 67 €