• Informace o ekovýchově
 • Informace o Mokřadech Jablonné
 • Informace o Novém pralese
 • image
Previous Next
 • název sub-projektu: Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně
 • registrační číslo sub-projektu: 64/FEO/2014
 • místo realizace sub-projektu: Jablonné v Podještědí
 • partner projektu: Město Jablonné v Podještědí
 • Termín zahájení realizace projektu: 1.1.2015
 • Termín dokončení projektu: 31.3.2016
 • Doba trvání projektu: 15 měsíců

Projekt byl v hodnocení Ministerstva životního prostředí ČR vybrán mezi nejkvalitnější záměry předložené v rámci poslední výzvy Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce (získal 2. místo v konkurenci celkem 101 hodnocených projektů) a je podpořen v plné výši dle projektové žádosti.

Cíle projektu:

 • dokončit revitalizaci centrální části mokřadů v Jablonném na osvětově-rekreační přírodní mokřadní park v souladu s principy UR
 • ve spolupráci s odborníky, samosprávou a veřejností připravit kvalitní podklady pro ochranářský management a podobu druhé fáze regenerace areálu
 • vytvořit ucelenou nabídku aktivit EVVO v areálu a v návaznosti na ni aktivizovat mladou generaci a podpořit tak ochranu mokřadů v krajině s dopadem regionálním i širším
 • využít potenciál lokality a přírodních podmínek okolí města pro podporu šetrného cestovního ruchu a v širším kontextu pro posílení povědomí o významu mokřadních biotopů pro udržitelné využívání krajiny
 • oživit areál aktivitami pro místní občany i návštěvníky a systematicky zapojit místní komunitu a samosprávu do dlouhodobé péče, využívání a rozvoj areálu
 • zajistit podmínky pro šíření dobré praxe modelové revitalizace multifunkčního mokřadního areálu ve městě pro lidi a pro přírodu

Celkový rozpočet projektu v Kč: 1 894 720,43

Výše grantu v Kč: 1 704 135,43

Podíl grantu na celkovém rozpočtu projektu v %: 89,94

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.