Mokřadní a „stepní“ biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy.

Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt - Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky. Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud.

Naše organizace je jedním ze třinácti partnerů tohoto projektu. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery, exkurze a dobrovolnické akce pro veřejnost a na závěr odborná konference. Pozemky našeho Pozemkového spolku Čmelák, kterých se tento mezinárodní projekt bude týkat, jsou mokřady v Jablonném v Podještědí a orchidejová louka v Horním Maxově.

Podrobnosti o projektu naleznete na www.csop.cz/mokradyastepi

Výstupy z projektu naleznete na www.csop.cz.