• Informace o ekovýchově
  • Informace o Mokřadech Jablonné
  • Informace o Novém pralese
  • image
Previous Next

Projekt SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU: OBNOVIT ZNAMENÁ VÍC NEŽ CHRÁNIT je zaměřen na rozvoj pozemkového spolku Čmelák a obnovu přírodních lokalit se systematickým zapojením a osvětou veřejnosti přímo v terénu. Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Zahrnuje zejména managementové zásahy, zapojení dobrovolníků, spolupráci s obcemi, exkurze, terénní programy ekologické výchovy a rozšíření možností pro individuální návštěvníky obnovených lokalit (např. rodin s dětmi). V jeho rámci připravíme rovněž aktualizované plány péče o lokality. Věříme, že projekt povede ke zvýšení informovanosti veřejnosti a k jejich motivaci aktivně napomáhat obnově a ochraně přírodních lokalit.

Revitalizované lokality jsou ideálním místem, kde se návštěvníci mohou vzdělávat nejen o jednotlivých druzích rostlin a živočichů, kteří se na lokalitu vracejí, ale při opakovaných návštěvách sledovat i vývoj celé lokality v čase a vhodné způsoby obnovy lokalit a péče o přírodu. Unikátní je i možnost vlastními silami přispět k péči o zajímavou lokalitu a vidět výsledky své vlastní práce. Toto spojení terénního vzdělávání a praktické ochrany přírody považujeme za ideální formu zapojení veřejnosti do procesu ochrany a tvorby životního prostředí v místě, kde lidé žijí a v širším kontextu i jako příklad dobré praxe pro vlastníky či uživatele pozemků a pozitivní příspěvek ke konceptu trvale udržitelného rozvoje.

Současně jsou to pozitivní příklady, které ukazují, že odpovědný a šetrný management krajiny má řadu přínosů a opravdu se vyplatí nejen z ekologického, ale často i z ekonomického hlediska. Dosažené výsledky obnovy stávajících lokalit jsou rovněž zásadním argumentem pro další rozvíjení činnosti Pozemkového spolku.

Pomocí netradičních metod výuky seznámíme rovněž děti a mládež s přírodovědně cennými místy v regionu, kde žijí. Čas strávený při programu pod širým nebem, spojený s fyzickou aktivitou a pohybem v přírodě, plněním týmových úkolů apod. bude prospěšný pro všestranný zdravý vývoj každého mladého člověka (zvláště v současné době, kdy děti a mládež často preferují sedavý styl života a jednostranné aktivity ve virtuální realitě či s mobilními zábavnými komunikátory).

Všechny činnosti v rámci projektu se soustřeďují na přírodě blízké a přírodní pozemky na následujících 8 lokalitách o celkové rozloze 48,8 ha: 

LESNÍ LOKALITY:

Nový prales (Ještědský hřeben, 35 ha, 510-840 m. n. m.) 
Březová (Podještědí, 1,5 ha, 320-400 m. n. m.) 
Přibyslavice (Podještědí, 1,1 ha, 340-370 m. n. m.) 

VODNÍ LOKALITA: 

Rybníček Chrastava (Hrádecko, 0,2 ha, 345 m. n. m.) 

MOKŘADNÍ LOKALITY: 

Jablonné v Podještědí (Českolipsko, 6 ha, 300 m. n. m.) 
Jindřichovice pod Smrkem (Frýdlantsko, 3 ha, 390 m. n. m.) 

LUČNÍ LOKALITY: 

Horní Maxov (Jizerské hory, 1,5 ha, 740 m. n. m.) 
Harcov (intravilán Liberce, 0,5 ha, 400 m. n. m.) 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 Co jsme dokázali díky vaší pomoci?

400 000

23 000

15 000

62 ha

100

sazenic účastníků výukových
programů
dobrovolníků a účastníků
exkurzí
přírodních pozemků úspěšně dokončených
projektů

Obnovujeme konkrétní lokality již 23 let.