Poměrně často nám zasíláte e-maily s dotazem, jak se správně starat o vlastní les. Osobní zkušenost je však nejlepší a proto jsme si pro vás připravili exkurzi do Nového pralesa pro vlastníky nebo správce lesů. Během té se dozvíte, co pro přirozený les udělat, jak by měl vypadat a prostor bude samozřejmě i na vaše dotazy, které vám zodpoví čmeláčí odborník na lesní pozemky Jiří Antl.

Akce se koná 1. 10. 2017 od 10:30, sraz je na Pláních pod Ještědem, kde je možné i zaparkovat. Vzhledem k povaze akce je nutné se přihlásit, pokud se na naší akci chystáte, napište nám prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 777 647 557.

Těšíme se na vás!

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí.

Na podzim 2017 bude Čmelák opět sázet za pomoci škol sazenice původních jizerskohorských dřevin v Liberci. Kromě toho budou probíhat tradiční programy na lesní naučné stezce Harcov a do mateřský školek zavítá program o stopách zvířat.

Sázej stromy v Liberci

V rámci dopoledního programu zajistíme vaší třídě sazenice i potřebné nářadí. Vysvětlíme co, proč a jak budeme dělat a budeme společně s vámi sázet na lokalitě 10 minut chůze vzdálené od zastávky tramvaje Horní Hanychov. Podrobnosti v letáčku.

Den s lesníkem

Vydáme se do Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Čeká nás setkání s lesníky, kteří o něj pečují. Dozvíme se, jak vzniká prales, seznámíme se se zvířaty, která v něm žijí a naučíme se správně zasadit strom. Podrobnosti v letáčku.

Lesní naučná stezka Harcov

Program environmentální výchovy na lesní naučné stezce Harcov včetně návštěvy lesních školek pro pěstování jizerskohorských dřevin. Podrobnosti v letáčku.

Příroda plná stop a znamení

Prozkoumáme stopy a skutečná pobytová znamení běžně se vyskytujících zvířat. Sami budeme taková znamení vytvářet a prožijeme, k čemu zvířatům různé stopy slouží. Podrobnosti v letáčku.

Akce jsou podpořené Ekofondem Statutárního města Liberec a Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody. 

Naše česká krajina, z jejíž podstaty žijeme, prožívá nelehké časy. Naše nešetrné chování k ní, jehož se neumíme zbavit již několik desetiletí, nám předkládá účet v podobě extrémních povodní, sucha a dalších živelných pohrom. Tento stav chceme změnit! Jakkoli jde o nelehký úkol, tak věříme, že spojí-li síly lidé a firmy, kterým nejsou povodňové škody lhostejné, tak je obnova naší krajiny možná!

A právě z toho důvodu jsme vytvořili nový informační web Zastavme vodu, který se zabývá možnostmi retence vody v krajině, důvody, proč by tomu tak mělo být a proč tomu tak v současnosti není.

V rámci tohoto projektu plánujeme aktivní kampaň za navrácení vysoké retenční schopnosti krajiny v ČR cestou praktických opatření v zacházení s půdou u největších vlastníků půdy v ČR. Šíření vlastního know-how a poskytování podpory u konkrétních revitalizačních projektů. Zprostředkování a případně přenos zkušeností v oblasti managementu krajiny a relevantních legislativních norem z okolních zemí.

Více informací najdete na www.cmelak.cz/zastavmevodu/.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Jak bylo dříve avizováno, díky spolupráci s INEX-SDA dorazil tento týden do Libereckého kraje již podruhé tým dobrovolníků z celého světa, aby se zapojil do mnoha zajímavých a prospěšných aktivit. Program této druhé skupiny začal toto pondělí 16. srpna v parku VOČA, kde ve spolupráci s Parlamentem Mladých, který se již dlouho věnuje jeho renovaci, a městem Liberec, kde se dobrovolníci mohli setkat s místní komunitou a zároveň svými vrstevníky. Během celého dne dobrovolníci vytvořili pódium z palet, které může sloužit všem návštěvníkům parku, především však mládeži. Povedený a velmi užitečný pondělek byl zakončen v přátelském duchu a společným grilováním.

Za spolupráci děkujeme mladým lidem z Parlamentu mladých Liberec a Městu Liberec v zastoupení s Karolínou Hrbkovou.

 

LIBEREC (9. 8. 2017): Patnáct dospívajících lidí z nejrůznějších koutů světa se v termínu 14. - 27. 8. 2017 setká v Liberci na mezinárodním dobrovolnickém projektu (tzv. workcampu), který pořádá místní nezisková organizace Čmelák – společnost přátel přírody ve spolupráci s INEX-SDA. Během dvou týdnů pomohou s obnovou přírodních lokalit v okolí Liberce a Jablonném. 

Pracovat budou v lesích i mokřadech a svou činností prakticky podpoří ochranu přírody a propagaci ekologických aktivit. Mimo samotnou práci získají středoškoláci nové zkušenosti s fungováním v týmu, příležitost poznat rozličné kulturní i jiné odlišnosti a potenciálně nové přátele z celého světa. Po bohatých zkušenostech Čmeláka z více než 13 zorganizovaných workcampů s účastí dospělých dobrovolníků půjde o třetí workcamp určený dobrovolníkům dospívajícím.

Srpnový dobrovolnický projekt je navíc podpořen firmou Johnsons Control, která patří mezi přední držitele ocenění pro etické a udržitelné společnosti a svými dlouhodobými programy přispívá na zdravotnické, vzdělávací i ekologické projekty. 

Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečuje o přírodu a obnovuje krajinu okolo nás. Posláním společnosti je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti. Její hlavní specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu. Mezi nejznámější revitalizované lokality patří Nový prales v Liberci a Mokřady Jablonné.

INEX-SDA je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství. Organizuje s lokálními partnery mezinárodní dobrovolnické projekty v České republice a zároveň vysílá dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty do zahraničí.

Autor: Kateřina Hynková

Kontakty:

INEX-SDA, z.s.

Kateřina Hynková, vedoucí workcampu

Telefon: 723182639

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.inexsda.cz

 

Čmelák - Společnost přátel přírody

Jana Pichová, koordinátorka projektu

Telefon: 777 749 107

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.cmelak.cz