Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci.“ Co vlastně znamená mitigace jsme se zeptali koordinátora tohoto projektu Jiřího Antla: „Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů,…) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost,“ říká odborník ze spolku Čmelák Jiří Antl.

Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale i aktivně ji zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků.

Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat,“ upozorňuje Jiří Antl.

(Liberec, 29. 12. 2017) Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem Životního prostředí s názvem „Poznej různé kouty přírody ze vzduchu, potmě i zpod vody“.

Součástí projektu bylo například Noční putování skrz mokřady v Jablonném v Podještědí nebo exkurze do mokřadu v při níž se účastníci mohli seznámit s místním s ptactvem. O prázdninách nabízel Čmelák rodinám s dětmi možnost zkoumání bažiny a badání v tůních kdy si pomocí planktonek mohli nalovit vodní tvory, pozorovat je pomocí lup a díky obrázkovým klíčům a zkušeným lektorům se dozvědět, co to vlastě ve vodě žije.

„V rámci projektu jsme realizovali mnoho akcí pro děti i dospělé na dvou našich nejpopulárnějších lokalitách, každý si tedy přišel na své,“ říká Adam Babka, který má na starosti propagaci Čmeláka. 

„Mnohé překvapil vzhled larvy vážky nebo pobavil chrostík, který se na první pohled tváří jako větvička nebo slepenec kamínků.  Dospělé kolektivy zas mohli pomocí zážitkové exkurze zjistit jak se staví mokřad a na vlastní kůži si zkusit uklízet lokalitu či navrhovat vlastní revitalizační opatření a dozvěděli se nejen co kolik stojí, ale i jaké  nástrahy revitalizace mokřadů skýtá,“ popisuje své zkušenosti z první ruky Michal Řepík, lektor ekovýchovy ve Čmeláku.

Zejména školní kolektivy pak využily akce s názvem  Už vím proč, kde se na stezce ekosystémových služeb například dozvěděli jak pomáhají stromy v ochlazování ovzduší. Avšak největší akcí v mokřadech v Jablonném byl Den otevřených dveří při němž se návštěvníci mohli potkat s pohádkovými bytostmi.

Návštěvníky čekala spousta úkolů  ale i pohody u táboráku. Zkrátka nepřišli ani milovníci lesa při akcích na Na jeden den lesníkem. Bezpochyby velkým dobrodružstvím byla i Noční exkurze Novým Pralesem za netopýry, sovou a jezevcem, kdy součástí akce bylo i přespání ve starobylé roubence v osadě Padouchov. Těchto akcí se během roku zúčastnilo celkem 773 účastníků.

Adam Babka
Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.

Necelá šestistovka dětí z různých míst Libereckého kraje se v roce 2017 zúčastnila vzdělávacích programů na dvou unikátních lokalitách – v mokřadním parku v Jablonném v Podještědí a lužním lese u říčky Šporky v Novém Boru. Programy dětem přinesly mnoho nečekaných výzev, ale zejména to, po čem volá mnoho rodičů: přímý kontakt s přírodou bez neustálého kontrolování telefonu nebo tabletu.

„Mokřady a problematika jejich udržitelného využívání „pro lidi a přírodu“ je naším srdečním tématem, kterému se Čmelák věnuje dlouhodobě a systematicky. Proto jsem rád, že se nám v letošním roce podařilo připravit programy pro novou lokalitu – lužní les u Šporky v Novém Boru“, popisuje poslední vývoj Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka – Společnosti přátel přírody.

Na zmiňované lokalitě proběhlo letos 6 programů, pro různé věkové skupiny účastníků. Předškolní děti se vypravily na program Džungle místem dobrodružství. Čekaly je přechody bažinek, brodění potoka, pozorování starých stromů a pátrání po nečekaných vůních džungle. Děti z Novoborských základních škol šly na věc více vědecky při programu Džungle místem zkoumání – neobešly se bez lup, určovacích klíčů a dalších pomůcek, ale nevynechali ani pohyb v nejobtížnějších částech lužního lesa. Středoškoláci měli po návštěvě možnost navrhnut vlastní úpravy místa tak, aby dobře sloužilo různým skupinám Novoborských obyvatel v programu Džungle místem inspirace.

„Džungle bylo první, co nás napadlo, když jsme lokalitu poprvé uviděli – neprostupné porosty křídlatky a mezi nimi prastaré stromy, tůňky a zavodněné rýhy, děti si tam pohyb hodně užívají, je to lokalita s přiměřenými výzvami,“ doplňuje Řepík.

Kromě Nového Boru učil Čmelák i na své tradiční mokřadní lokalitě v Jablonném Podještědí, kde realizuje ekovýchovu již několikátým rokem.

Ekovýchovné programy podpořil Státní fond životního prostředí a Krajský úřad Libereckého kraje.

(Liberec, 8. 12. 2017) Necelé dvě stovky dětí se zapojily do podzimních výsadeb v městských lesích Liberce, při kterých byly jednotvárné smrčiny doplněny o sazenice buků. Pro mnoho dětí bylo sázení ve volné krajině zcela novým zážitkem a možností, jak prakticky doplnit teoretické znalosti načerpané na vzdělávacích programech Čmeláka – Společnosti přátel přírody.

„Podzimní výsadby v městských lesích za pomoci místních škol, považujeme už za tradiční akci. Školy se do ní rády zapojují, protože spojuje to, co dětem v současnosti často chybí – společný pobyt venku a vlastnoruční smysluplnou práci s hmatatelným výsledkem, který je vidět okamžitě,“ zdůvodňuje účast škol na výsadbách Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka.

Čmelák se zvyšování lesní biodiverzity věnuje dlouhodobě a systematicky. Kromě pomoci v městských lesích Liberce realizuje i dlouhodobý projekt Nového pralesa na Ještědském hřbetu.

„Nový prales je unikátní vzdělávací lokalitou, na které působíme již řadu let. Můžeme tam sledovat v přímém přenosu přerod smrkové monokultury na druhově pestrý les plný života“, doplňuje Řepík.

Vzdělávací programy „Jak udělat z lesa prales?“ probíhaly v  Novém pralese i v letošním roce a zúčastnily se jich jak místní, tak i přespolní školy.

„Letošek byl, co se týká programů s tematikou lesa, opravdu nabitý. Učili jsme v Novém pralese, na Lesní naučné stezce Harcov, sázeli v lesích pod Ještědem i na Ještědském hřebenu.

Našich programů se zúčastnily stovky dětí a víc jak dvě stě dobrovolníků přišlo na podzimní výsadbové akce,“ bilancuje proběhlou sezónu Řepík.

Vzdělávací akce v roce 2017 byly podpořeny Státním fondem životního prostředí, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Ekofondem Statutárního města Liberec.

Dne 14. října slavíme Den stromů. Slavit budeme v městských lesích pod Ještědem a jako dárek jsme si pro les připravili sázení přírodě blízkého lesa. Takového, který bude v budoucnosti sloužit lidem i přírodě!

Pojďte si užít barevný podzimní den a vysadit sazenice původních druhů jizerskohorských dřevin a vyzkoušejte si přírodovědné aktivity nejen pro děti.

Proč je takové sázení pro les dobré? Protože v minulých dobách se z lesa vytvořil ekonomický nástroj - téměř všude byly vysazeny smrky stejného věku a lesy tak ztratily svou schopnost odolávat povětrnostním podmínkám a poskytovat domov stovkám druhů rostlin a živočichů. Jedním z cílů Čmeláka je do těchto lesů navrátit život tím, že tyto smrkové monokultury přetvoříme na les, jaký tu byl před stovkami let, na les plný života.

Přijďte nám s tímto snažením pomoci právě na Den stromů! Začínáme v 10:00 a končíme 16:00. Sázet budeme v Horním Hanychově v Liberci. U zastávky tramvaje č. 3 bude stát Čmeláčí stánek, u kterého se dozvíte veškeré potřebné informace a zodpovíme vám veškeré dotazy.

Těšíme se na vás!

Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí.