Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké školy.

dite sazi

„Praktickou zkušenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláště, pokud je to v dosahu bydliště žáků a mohou se na výsledky své práce dívat i s odstupem času,“ popisuje cíle projektu Michal Řepík, lektor environmentální výchovy ze Čmeláka. Sázení bude probíhat od druhé poloviny září.

Druhově pestřejší lesy se stanovištně odpovídajícími dřevinami jsou pak více odolné nepříznivým vlivům počasí a „škůdců“ a současně nabízí vhodné podmínky k životu více druhům živočichů.

Čmelák však nezapomíná ani na teorii, a tak kromě vlastních výsadeb obnoví i tabule Lesní naučné stezky Harcov, která na 11 zastaveních přibližuje ekosystém lesa a vliv člověka na něj se zaměřením na lesy Jizerských hor.

„Na lesní naučné stezce budou zase od září probíhat programy ekologické výchovy a nevynecháme ani návštěvu lesních školek, kde pěstujeme sazenice původních jizerskohorských dřevin, které použijeme i při výsadbách v Liberci. Proto je ideální spojit návštěvu stezky s praktickými výsadbami v terénu. Výsadby i program na stezce jsou díky podpoře z Ekofondu statutárního města Liberce zdarma,“ doplňuje Řepík.

Všechny zmiňované aktivity přímo navazují na programovou činnost Čmeláka. Kromě Lesní naučné stezky Harcov udržuje i naučnou stezku Nový prales, za dobu své existence vysadil již do přírody 400 000 sazenic původních dřevin a jen za první pololetí roku 2016 se jeho ekovýchovných programů zúčastnilo 652 žáků.

Letos již podruhé se do lokalit spolku Čmelák – Společnost přátel přírody vydají zahraniční dobrovolníci z řad studentů, aby zde v rámci workcampu pomáhali s údržbou a rozšiřováním. Pracovat budou zejména v Mokřadech Jablonné u zámku Nový Falkenburk a nejspíše i v Novém pralese na Ještědském hřebeni.

V rámci projektu organizace Inex – Sdružení dobrovolných aktivit se koná letos již druhý workcamp, kdy dobrovolníci z různých koutů světa přijíždí pomáhat na konkrétní lokality. Jejich osobní motivací je zpravidla poznání jiných kultur a uspokojení jejich potřeby pomáhat.work camp

Zatímco na červencový workcamp dorazili především studenti ze západní Evropy a zemí „za velkou louží“, tentokrát dorazí studenti převážně z východní Evropy a z Asie, například z Ruska, Jižní Koreje, Turecka, nebo Běloruska. „Komunikace při workcampech probíhá v angličtině, což pro účastníky vytváří podmínky pro zdokonalení jazyka. Studenti si i přes velké kulturní rozdíly k sobě obvykle snadno najdou cestu a celý workcamp se pak nese ve velice přátelském duchu,“ popisuje Hana Brodská, koordinátorka dobrovolníků.

Od 14. srpna budou týden v Mokřadech Jablonné, kde budou pomáhat s běžnou údržbou, mezi níž patří například sekání trávy nebo úklid biomasy. Následující týden budou dobrovolníci pomáhat na lokalitách v blízkém okolí Liberce. Zda budou pomáhat v Novém pralese, nebo na jiných lokalitách, se ještě neví.

V neděli 21. 8. v ranních a dopoledních hodinách se pak tradičně koná mezinárodní snídaně na faře ve Vratislavicích nad Nisou, kam se může široká veřejnost přijít podělit o svou snídani a případně ochutnat něco, co snídají v zahraničí, nebo si prostě jen popovídat se studenty.

... aneb kdo se bojí, nesmí do tůně. Čmelák - Společnost přátel přírody pořádá 26. července od 9:30 zážitkovou exkurzi. V Mokřadech se totiž vyskytl opravdový poklad, vyzvednout ho ale může jen dobře spolupracující skupina.

Pokud chcete zažít exkurzi do Mokřadů Jablonné v trochu jiném stylu než obvykle, nebojíte se vody ani bláta a dokážete projít všechna stanoviště s nástrahami a otevřít truhlu s pokladem? Neradi bychom návštěvníky připravili o překvapení, ale při této exkurzi se dozvíte, jak vlastně budování Mokřadů Jablonné probíhalo.

Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se pomocí našeho formuláře. Pokud Vám tajnosti nevyhovují, možná se více dozvíte od Michala Řepíka, kterého zastihnete na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonu 777 749 344.

Skupina účastníků Zážitkové exkurze v Mokřadech Jablonné úspěšně otevřela poklad schovaný na jednom z ostrůvků. Poklad byl nalezen rychle, mělo to však jeden háček – truhla byla zamčená.

Široká veřejnost měla možnost zúčastnit se Zázižkové exkurze v Mokřadech Jablonné podpořené Libereckým krajem. Akci pořádal Čmelák – Společnost přátel přírody, největší severočeská ekologická organizace, která mj. stojí i za samotným vybudováním Mokřadů Jablonné. Akce měla, mimo vytvoření prostoru pro příjemně strávený den, přiblížit návštěvníkům cestu, kterou musí zakladatel mokřadů projít.

„Celá akce začala hledáním truhly s pokladem, kterou účastníci našli velmi rychle. Na truhle byl ale zámek, k jehož otevření bylo nutné splnit sérii úkolů souvisejících s budováním Mokřadů,“ shrnuje úvod akce Adam Babka z oddělení propagace.

Každý z těchto úkolů představoval jednu fázi budování Mokřadů. Účastníci během exkurze museli prokázat například svou schopnost přemýšlet, orientovat se v prostoru, nebo ukázat svou ochotu brodit se bahnem. Akci završelo přátelské posezení u ohně.

1000 metrů čtverečních nového ještědského pralesa odkoupily školy zapojené v programu Les ve škole. Do 103 z nich totiž putuje certifikát lesní třída, který každou z nich k patronaci nad 10m2 nového pralesa opravňuje.
„Uau, to je z divočáka!“ Vykřikne dívka a v ruce drží drobnou štětinu. „Výborně, máš pobytový znak a můžeš jej zasadit do příběhu – co se asi v lese dělo?“, reaguje paní učitelka. Ne, nejsme na škole v přírodě ani na výletě rodičů s dětmi. Je dopoledne, běžný školní den, jsme v lese – ve škole.

Vzdělávací program Les ve škole umožňuje dětem zažívat právě takové dny. Cílem programu je, aby děti měly rády les a využívaly jej k odpočinku a ke hrám. Aby les zkoumaly a rozuměly tomu, jak lesní ekosystém funguje. Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program; zapojené školy získávají podrobné roční plány vytvořené na míru pro každý ročník základní školy. Využívají osobních konzultací a zapojují se do mezinárodních akcí. Program Les ve škole koordinuje Vzdělávací centrum TEREZA.

„Ve volné přírodě jsou děti mnohem bezprostřednější a mohou více projevit své osobnostní rysy. Myslím si, že když učitel dětem ukazuje svůj obdiv k přírodě, že se od něho děti tento postoj naučí“, říká paní učitelka Jana Vejmelková ze Základní školy Fantova v Kaplicích.

Odměnou za práci v programu je pro každou školu Certifikát lesní třídy. Ten děti opravňuje k roční patronaci 10m2 pralesa na Ještědu. Žáci se tak podílí na praktické ochraně české přírody.

Vedoucí programu Les ve škole, Jan Froněk, k ocenění škol říká: „Zpětná vazba od škol je pro nás klíčová. Její odevzdání navíc není nijak složité. Stačí vyplnit krátký dotazník, přiložit fotografie z lesní výpravy a certifikát putuje do škol.“ A dodává: „Máme radost, že letos se sešla více než stovka tříd, družin a kroužků!“

Na odkupu nového pralesa TEREZA spolupracuje se Čmelákem - Společností přátel přírody.

Více informací http://lesveskole.cz/detail/cz/103-trid-se-chlubi-certifikatem-lesni-trida

Kontakt: Mariana Zbořilová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 777 966 796