Celkem 160 sazenic ohrožených jilmů vysadili v letošním roce pracovníci a dobrovolníci spolku Čmelák na 11 lokalit po celém Libereckém kraji. V rámci projektu Šance pro jilmy podpořeného letos Libereckým krajem navrátilo sdružení v uplynulých 15 letech do přírody již na 5000 sazenic této vzácné dřeviny. 

V České republice se tradičně vyskytují tři druhy jilmů: jilm vaz, jilm habrolistý a jilm horský. Dříve byly neodmyslitelnou součástí krajiny – rostly v lesích, při březích řek a potoků, na mezích a v remízkách, v alejích podél cest, v parcích i uličních stromořadích měst. Dnes se s nimi díky houbovému onemocnění zvanému grafióza setkáte jen výjimečně. Tomuto onemocnění, zavlečenému k nám ve třicátých letech 20. století ze zahraničí, padlo za oběť přibližně 90% jilmů na území naší republiky.

„Grafióza je stálým problémem. Přesto věříme, že má naše snažení smysl. Vycházíme z toho, že jilmy, které přežily, jsou proti této nemoci odolnější. Má cenu je vracet zpět do krajiny.“ vysvětluje Jiří Antl ze polku Čmelák. Převážná většina jilmů vysazených v uplynulých letech podle našich průzkumů žije a naplňuje poslání projektu. Nemáme informace o tom, že by některý z nich (a nejstarší z nich už i plodí a mají přes 10 m výšky) dostal grafiózu.

Jilm je zajímavý i tím, že jeho plody, na rozdíl od většiny našich listnáčů, nedozrávají až na podzim, ale již na přelomu května a června. Semínka vypadají jako malé lehké penízky a vítr je dokáže přenášet na velké vzdálenosti. Pokud je bezvětří a spadnou na zem, mohou pod statným stromem vytvořit i několikacentimetrovou vrstvu.

Letošní projekt se týká v regionu nejrozšířenějšího a na stanovištní podmínky nejuniverzálnějšího druhu jilmu – jilmu horského. Spolu s dobrovolníky jsme ho vysadili na 11 lokalit do lesů celého kraje. Směřovaly na pozemky Pozemkového spolku Čmelák, kde vytváříme přírodě blízké smíšené porosty, které by  budoucnu měly stabilizovat většinou monokulturní lesy ve zbytku krajiny a stát se jakousi "semennou bankou" vzácnějších druhů dřevin do okolí.

Venku teploty pomalu klesají a zadávají ke schoulení se v křesle u praskajícího dřeva. My ve Čmeláku ale víme, že příroda nikdy nespí a podzim je ideálním časem pro sázení stromků. Pokud nemáte na sobotní dny plán, rádi vás přivítáme v Novém pralese, kde se budou konat Dny v Novém pralese!

Ty se konají 29. 9., 6. 10., 13. 10., 3. 11., vždy od 10:00 do 16:00, přijít můžete samozřejmě kdykoli. Kromě vlastnoručního sázení sazenic původních stromů vás čeká i průzkum vznikajícího "pralesa" na Ještědském hřbetu, přírodovědné aktivity pro děti a drobné občerstvení. Přijďte tedy vysadit strom pro budoucí generace!

Na místo sázení se dostanete z Plání pod Ještědem (https://mapy.cz/s/34cVf), odkud vyrazíte po modré turistické stezce směrem k Pomníku táboru lidu. Po cestě nás potkáte a my vás navedeme. Pro více informací pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 777 749 107. Akce je zdarma.

Pojďte s námi otevřít cyklostezku, kterou vytvořil náš polský partner Eko Region mezi Višňovou a polskou Działoszyní v rámci našeho společného projektu!

Léto se bude blížit ke konci a to je ten správný čas vzít kolo a vyrazit do Višňové, kde v neděli 9. 9. 2018 začne hromadný výlet po nově otevřené cyklostezce, která vede z Višňové přes Andělku do polské Działoszyně, Wyszkówa a zpět do Višňové. Nečekejte nic náročného – trasa vede po asfaltových, polních a lesních cestách a výškové rozdíly jsou příjemné! Výlet začíná v 10:00 u Obecního úřadu Višňová a jeho konec je odhadován na 14:00.

Výlet je zdarma, je nutné se ale do 30. srpna přihlásit skrze formulář na https://goo.gl/forms/w6VouoBfJ6MpS7tv1 nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon 777 749 107.

Pravidla a podmínky výletu naleznete v tomto dokumentu.

České děti ze škol ve Stráži pod Ralskem, Frýdlantu či Dubé a dalších koutů Libereckého kraje měly ve druhém pololetí  roku 2017/18 možnost vstoupit do projektu Zelené perly kolem Nisy č. 100283934, podpořeného z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Německé školy se do projektu zapojily skrze našeho partnera Mezinárodní centrum setkávání v St. Marienthalu a dorazily například ze Zittau, Görlitz nebo Großschönau.

Na české straně navštívili žáci Mokřady Jablonné v Podještědí, a program, který vysvětluje fungování ekosystémových služeb. Počasí nám přálo, a tak zejména klimatizační funkce byla v nastalých vedrech snadno vysvětlitelná.

V St. Marienthalu čekala na žáky exkurze za rostlinami a živočichy v údolí Nisy, stanovení základních chemických parametrů vody v Nise, nebo expozice o využití vodní síly, jakožto obnovitelného zdroje energie.

Desítky českých a německých školáků měly tak možnost navštívit přírodovědně zajímavá místa na obou stranách hranice, komunikovat v cizím jazyce a dozvědět se mnoho nového. Velké díky patří pečlivým a trpělivým překladatelům.

Další programy v ČR i Německu proběhnou zase od září. Projekt pak bude pokračovat až do září 2020. Máme se tedy ještě na co těšit!

Ve čtvrtek 17. 5. bylo v Meandrech Smědé u hranic s Polskem rušno. Na dopoledne se tu totiž sešlo na čtyři desítky žáků z Čech i z Polska, kteří přišli na tuto lokalitu, která se součástí sítě Natura 2000, zkoumat zdejší život.

Skupiny českých a polských žáků se sešly v Černousech, odkud žáci spolu s lektory vyrazili k několik kilometrů vzdálenému Dubovému rybníku, zvanému „Dubák“, který je součástí soustavy chráněných území Natura 2000.

„Zde žáci pomocí speciálního vybavení mohli lovit a zblízka zkoumat život pod hladinou rybníka nebo  pozorovat okolní ptactvo,“ popsal akci Michal Řepík, lektor ekologické výchovy ze spolku Čmelák.

Skupiny žáků byly smíšené a žáci se tak snažili kromě samotného zkoumání i dorozumívat se svými přeshraničními protějšky bez znalosti cizího jazyka.

Spolek Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. má s ekovýchovnými akcemi bohaté zkušenosti. Tentokrát se však jednalo o první akci v přírodní rezervaci Meandry Smědé. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora a propagace sítě Natura 2000 mnoha způsoby, na modelu 3 lokalit v příhraničním okrese Liberec“, jehož hlavním cílem je propagování konkrétních oblastí Natura 2000 na polské a české straně. České a polské skupiny se až do konce října 2018 budou setkávat při různých dobrovolnických, vzdělávacích a sportovních akcí jako jsou workshopy, výsadby alejí nebo cyklojízda.