Pozemkové spolky jsou moderním způsobem ochrany přírody. Co jsou zač a proč jsou užitečné? Jak fungují ve světě? O jaké pozemky se skrytým potenciálem se Čmelák v rámci Pozemkového spolku Čmelák stará? To a mnoho dalšího se dozvíte v naší brožuře Společně pro přírodu.

 Brožuru jsme vydali s pomocí grantu z Islandu, Lichtenštenska a Norska v rámci EHP fondů. Více na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Podívejte se na brožuru o pozemkových spolcích!

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

VlkZvony logiky bijí na poplach! Norsko má v úmyslu výrazně snížit populaci vlků na svém území. Vláda vydala povolení na ulovení 47 vlků, kteří se v současnosti volně pohybují norskou divočinou. V celém Norsku, zemi téměř 5× větší než Česká republika, žije celkem 68 vlků. To znamená, že za jednu loveckou sezónu zemře více než dvě třetiny vlků. Naše organizace, stejně jako portál Guardian, se domnívá, že takovýto zásah bude mít na vlčí populaci zcela devastující účinek.

Norská vláda vydala v loňském roce povolení na odlov 16 vlků, o které se přihlásilo přes 11 000 lovců - necelých 700 žádostí na jednoho vlka. Argumentem vlády jsou ztráty ve stádech místních obyvatel, které jsou však podle ochránců zvířat neúměrné takovéto reakci. Předseda skupiny Přátelé Země Norsko Silje Ask Lundberg pro Guardian sdělil, že "toto rozhodnutí musí být zastaveno, apelujeme na ministra životního prostředí, aby tato jatka zastavit. Dnes by se mělo Norsko stydět."

Nechceme jen přihlížet, a budeme rádi, když se k nám přidáte. Pomozte vlčí populaci v Norsku tím, že se zúčastníte demostrace před norským velvyslanectvím v Praze, která se koná 14. 11. 2016 od 14 hodin. Demonstraci organizuje spolek Prales dětem a Čmelák se ji v tom rozhodl podpořit. Dále můžete pomoci podpisem a šířením internetové petice.

Nemyslíme si, že země, která se pyšní svými ekologickými postoji by neměla k takovému kroku svolit. Pomozte nám v boji za jejich záchranu.

Ti, co rozumí anglickému textu, si mohou přečíst původní článek na serveru Guardian.

Za celého Čmeláka,
Adam Babka

Letos již podruhé se do lokalit spolku Čmelák – Společnost přátel přírody vydají zahraniční dobrovolníci z řad studentů, aby zde v rámci workcampu pomáhali s údržbou a rozšiřováním. Pracovat budou zejména v Mokřadech Jablonné u zámku Nový Falkenburk a nejspíše i v Novém pralese na Ještědském hřebeni.

V rámci projektu organizace Inex – Sdružení dobrovolných aktivit se koná letos již druhý workcamp, kdy dobrovolníci z různých koutů světa přijíždí pomáhat na konkrétní lokality. Jejich osobní motivací je zpravidla poznání jiných kultur a uspokojení jejich potřeby pomáhat.work camp

Zatímco na červencový workcamp dorazili především studenti ze západní Evropy a zemí „za velkou louží“, tentokrát dorazí studenti převážně z východní Evropy a z Asie, například z Ruska, Jižní Koreje, Turecka, nebo Běloruska. „Komunikace při workcampech probíhá v angličtině, což pro účastníky vytváří podmínky pro zdokonalení jazyka. Studenti si i přes velké kulturní rozdíly k sobě obvykle snadno najdou cestu a celý workcamp se pak nese ve velice přátelském duchu,“ popisuje Hana Brodská, koordinátorka dobrovolníků.

Od 14. srpna budou týden v Mokřadech Jablonné, kde budou pomáhat s běžnou údržbou, mezi níž patří například sekání trávy nebo úklid biomasy. Následující týden budou dobrovolníci pomáhat na lokalitách v blízkém okolí Liberce. Zda budou pomáhat v Novém pralese, nebo na jiných lokalitách, se ještě neví.

V neděli 21. 8. v ranních a dopoledních hodinách se pak tradičně koná mezinárodní snídaně na faře ve Vratislavicích nad Nisou, kam se může široká veřejnost přijít podělit o svou snídani a případně ochutnat něco, co snídají v zahraničí, nebo si prostě jen popovídat se studenty.

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké školy.

dite sazi

„Praktickou zkušenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláště, pokud je to v dosahu bydliště žáků a mohou se na výsledky své práce dívat i s odstupem času,“ popisuje cíle projektu Michal Řepík, lektor environmentální výchovy ze Čmeláka. Sázení bude probíhat od druhé poloviny září.

Druhově pestřejší lesy se stanovištně odpovídajícími dřevinami jsou pak více odolné nepříznivým vlivům počasí a „škůdců“ a současně nabízí vhodné podmínky k životu více druhům živočichů.

Čmelák však nezapomíná ani na teorii, a tak kromě vlastních výsadeb obnoví i tabule Lesní naučné stezky Harcov, která na 11 zastaveních přibližuje ekosystém lesa a vliv člověka na něj se zaměřením na lesy Jizerských hor.

„Na lesní naučné stezce budou zase od září probíhat programy ekologické výchovy a nevynecháme ani návštěvu lesních školek, kde pěstujeme sazenice původních jizerskohorských dřevin, které použijeme i při výsadbách v Liberci. Proto je ideální spojit návštěvu stezky s praktickými výsadbami v terénu. Výsadby i program na stezce jsou díky podpoře z Ekofondu statutárního města Liberce zdarma,“ doplňuje Řepík.

Všechny zmiňované aktivity přímo navazují na programovou činnost Čmeláka. Kromě Lesní naučné stezky Harcov udržuje i naučnou stezku Nový prales, za dobu své existence vysadil již do přírody 400 000 sazenic původních dřevin a jen za první pololetí roku 2016 se jeho ekovýchovných programů zúčastnilo 652 žáků.

Skupina účastníků Zážitkové exkurze v Mokřadech Jablonné úspěšně otevřela poklad schovaný na jednom z ostrůvků. Poklad byl nalezen rychle, mělo to však jeden háček – truhla byla zamčená.

Široká veřejnost měla možnost zúčastnit se Zázižkové exkurze v Mokřadech Jablonné podpořené Libereckým krajem. Akci pořádal Čmelák – Společnost přátel přírody, největší severočeská ekologická organizace, která mj. stojí i za samotným vybudováním Mokřadů Jablonné. Akce měla, mimo vytvoření prostoru pro příjemně strávený den, přiblížit návštěvníkům cestu, kterou musí zakladatel mokřadů projít.

„Celá akce začala hledáním truhly s pokladem, kterou účastníci našli velmi rychle. Na truhle byl ale zámek, k jehož otevření bylo nutné splnit sérii úkolů souvisejících s budováním Mokřadů,“ shrnuje úvod akce Adam Babka z oddělení propagace.

Každý z těchto úkolů představoval jednu fázi budování Mokřadů. Účastníci během exkurze museli prokázat například svou schopnost přemýšlet, orientovat se v prostoru, nebo ukázat svou ochotu brodit se bahnem. Akci završelo přátelské posezení u ohně.