Charakter práce:

Pracovník/pracovnice bude organizační a administrativní podporou vedoucích a projektových pracovníků (zápisy z porad, vyřizovaní korespondence, práce s dokumenty, výpomoc během projektových cyklů). Bude vypomáhat při přípravě a realizaci dobrovolnických, firemních a ekovýchovných akcí. Dále povede personální administrativu a související agendu (pracovní smlouvy a dohody, docházky, podklady pro mzdy). Pracovník bude komunikovat se zaměstnanci, mzdovou účetní a příslušnými úřady. Součástí pozice bude také péče o individuální dárce (evidence, kontakt). 

 

 

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • umění vycházet s lidmi, empatii
 • komunikační schopnosti
 • odolnost vůči stresu
 • samostatnost a aktivní přístup 
 • schopnost pracovat na různých činnostech
 • souznění s cíli a činnostmi organizace
 • uživatelská znalost MS Office

 

Nabízíme:

 • účast na smysluplné práci v zavedené 25 let fungující neziskové ekologické organizaci
 • příjemné, neformální pracovní prostředí 
 • motivovaný různorodý kolektiv
 • pružnou pracovní dobu, vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života 
 • možnost zkráceného úvazku 
 • možnost dalšího vzdělávání a růstu
 • 5 týdnů dovolené

 

Vítány: 

Praxe v personalistice, zkušenost s péčí o individuální dárce, řidičský průkaz skupiny B, AJ nebo NJ na komunikativní úrovni, zájem o ekologii.

Životopis a motivační dopis zasílejte na níže vedený kontakt.

 

Datum nástupu: březen - duben 2019 nebo dle individuální dohody

 

 Úvazek: 0,6 -1,0

  

Místo výkonu práce: Švermova 32, Liberec 10 

 

Kontakt: Martina Kořínková, martina.korinkova@cmelak.cz 

 

Zasláním svého životopisu do organizace Čmelák – Společnost přátel přírody dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a k jejich uchování v personální databázi. 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

Dovolte, abych Vám níže poslala shrnutí aktivit, které jsme zejména díky Vaší podpoře mohli v roce 2018 v lokalitách, o které pečujeme, realizovat a co se nám v tomto roce podařilo. Chtěli bychom Vám i touto formou poděkovat, protože jen s podporou lidí, jako jste Vy, můžeme naši činnost provádět i dlouhodobě.

Na mokřadní lokalitě u Jablonného v Podještědí jsme letos vybudovali novou „tajnou“ odbočku do nitra lužního lesa s lávkami, dubovými šlapáky a romantickým zákoutím s dřevěnou lavičkou na jejím konci. Místo pro klidný odpočinek v divoké části lužního lesa je jako stvořené pro únik od civilizace a vnímání zvuků přírody. Pro veřejnost jsme zde uspořádali celkem 24 akcí pro více než 550 účastníků a zrealizovali jsme různé exkurze, běžné, zážitkové a ornitologické. Kromě toho jsme v této lokalitě zorganizovali několik dobrovolnických akcí a pracovních teambuildingů. Nedílnou součástí akcí pro veřejnost byly také ekovýchovné programy, některé i s mezinárodním přesahem. V květnu nechyběla největší každoroční akce pro veřejnost Den otevřených dveří v mokřadech, která byla spojená s místní tradiční Poutí svaté Zdislavy. Pro stovky návštěvníků, které mokřady tento den navštívily, byly připraveny exkurze, soutěže a kvízy. 

Z hlediska odborné praxe jsme pokračovali v botanickém monitoringu zdejších podmáčených luk. Pravidelné mozaikovité kosení a odvoz pokosené biomasy pomáhá vzácnějším druhům rostlin proti konkurenci dominantních druhů. Je to běh na dlouhou trať, ale už i pouhým okem je patrný rozdíl mezi kosenými a nekosenými částmi mokřadů. Pokračovali jsme i v odklízení staré černé skládky v bývalém náhonu, v jeho vyčištěné části jsme už zbudovali zimoviště pro obojživelníky. Náš ještěrkovník i hadník jsou pravidelnými hostiteli plazů, ledňáček je na bidýlkách v tůních, která jsme mu připravili, vidět stále častěji a po mnoha letech tu byla zaznamenána rosnička.  V tůních se dají potkat čtyři druhy vodních ptáků a plave nám tu i první ondatra.

Na lokalitě Nového pralesa jsme v uplynulém roce s pomocí dobrovolníků vysadili dalších 700 sazenic původních druhů dřevin – jedlí a buků a 20 jilmů pro zpestření druhové skladby o vzácnou a ohroženou dřevinu. K 100. výročí republiky jsme vysadili „Lípu republiky pod Ještědem.“ Vykopali jsme také novou tůň pro obojživelníky a zasahovali jsme proti kůrovci pokácením napadených stromů a manuálním oloupáním. Prováděli jsme také pravidelný monitoring a údržbu oplocenek, ochranu sazenic proti zvěři. I v Novém pralese pokračovala realizace akcí pro veřejnost, celkem 20 akcí se zúčastnilo 597 dětí, účastníků exkurzí, dobrovolníků a zaměstnanců firem při teambuildingových akcích. Pokračujeme i nadále s postupnou rekonstrukcí smrkové monokultury na přírodě blízký les za aktivní účasti veřejnosti.

Chalupa na Padouchově (v centru Nového pralesa) byla letos opět s pomocí dobrovolníků dovybavena a upravena pro ubytování pro pěkných 20 lidí. Nyní může sloužit mimo jiné i pro větší skupiny dobrovolníků pracujících v Novém pralese. Podařilo se nám koupit pozemek s ohništěm nad chalupou a tak jsme propojili pozemky chalupy s pozemky našeho okolního lesa. Tím jsme rozšířili plochu Nového pralesa na současných 36 hektarů.

Chalupa Mariánskohorské Boudy v roce 2018 ubytovala bez mála 700 lidí. Pravidelně se o chalupu staráme, aby byla provozuschopná, 2x ročně ji kompletně připravíme na zimní a letní sezónu.  Chalupu jsme nyní nechali odpočívat, ale již nyní víme, že v roce 2019 bude potřeba vymalovat, natřít okna a pořídit krbová kamna do horního patra. 

V rámci kooperačních projektů jsme se věnovali pozemkům v údolí řeky Šporky u Nového Boru a ve spolupráci s obcí a podporou Libereckého kraje jsme zrealizovali dvě komunitní plánování s veřejností, provedli průzkumy, vytrhali křídlatku, vykopali první tůň a vysadili 10 jilmů. Na Frýdlantsku jsme v rámci česko-polského projektu načali spolupráci s obcí Višňová – dosadili jsme jabloňovou alej a vysadili novou dubovou po toku Smědé. 

I v loňském roce jsme pokračovali s našimi lesnickými projekty díky Vaší podpoře a díky spolupráci s obecními a městskými lesy v Podještědí, na Českolipsku a Dokesku jsme do převážně monokulturních lesů zajistili výsadbu 43000 sazenic jedlí, buků, dubů, javorů a třešní.

Pravidelně jsme také prováděli běžnou údržbu našich a svěřených lokalit – kosení luk, ochranu stromů a sazenic. 

Již 25 let se věnujeme ohroženým dřevinám. V loňském roce se díky nám do lesů celého kraje dostalo 270 odrostků jilmu na celkem 13 lokalit. Zároveň pracujeme na přípravě projektu vzácných tisů z našich lesních školek, k výsadbě do krajiny jich máme 2000.

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2018. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách. V Novém pralese jsme se zaměřili na houby a jejich spletité sítě označované jako Wood Wide Web. V Jablonném v Podještědí jsme v rámci Česko – německého projektu Zelené perly kolem Nisy s programem o ekosystémových službách mokřadů učili i německé děti. České žáky jsme pak vyslali na ekovýchovné programy do Mezinárodního setkávacího centra v německém St. Marienthalu. 

Další naše ekovýchovné programy se uskutečnily s polskými dětmi v přírodní rezervaci Meandry Smědé, v Novém Boru u říčky Šporky to byl pak program na téma „džungle“, s „Jizerskohorskými velvyslanci“ jsme byli v Harcově, do mateřských školek jsme přišli se zcela novým programem „Ze života netopýrů“ a po roce jsme se s programem o českých orchidejích vrátili na orchidejovou louku v Horním Maxově. Pedagogy jsme vzali do terénu na seminář „Za vším hledej houbu!“. Spolupořádali jsme konferenci o mokřadech v příhraničním St. Marienthalu. Řemesla s využitím odpadních materiálů jsme nově prezentovali na Krajském dni ekovýchovy – ZERO WASTE. Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků a veřejnosti vysázeli celkem 800 bukových sazenic v Horním Hanychově. Během letních prázdnin jsme pořádali další příměstský tábor přátel přírody v Liberci zakončený zahradní slavností pro děti a rodiče.

Našich ekovýchovných programů se v roce 2018 zúčastnilo 1748 dětí, žáků a studentů a 50 pedagogů a odborníků přišlo na naše semináře a konference. Na programy našich partnerů v Německu jsme vyslali 110 českých žáků a jejich pedagogů. 

Do všech našich aktivit se aktivně snažíme zapojit co nejširší okruh veřejnosti, ať už to jsou exkurze a ekovýchovné programy nebo dny pro veřejnost a v poslední době velmi populární dobrovolnické dny pro firmy. Celkem jsme v roce 2018 v terénu v našich lokalitách realizovali 80 akcí pro více než 2 300 účastníků.

V naší práci budeme pokračovat i v tomto roce, další cíle a úkoly určitě přibudou. Právě proto jsme vděční za podporu našich příznivců a všech, kteří se rozhodli nás podpořit ať už finanční částkou, hmotným darem nebo vlastním přičiněním. 

Děkujeme za Vaši přízeň a cennou podporu.

S úctou a srdečnými pozdravy,

Mgr. Martina Kořínková,
ředitelka organizace Čmelák – Společnost přátel přírody  z.s.

Podle nejnovějších údajů až 60% evropských řek, potoků, jezer a mokřadů není v dobrém stavu. Celé generace jsme je poškozovali a znečišťovali a nezodpovědně plýtvali vodou.

Budeme-li takto pokračovat, ovlivní to vše – od malých každodenních věcí, které považujeme za samozřejmé, až po přežití celých průmyslových odvětví. Dopadá to také na nespočetné druhy živočichů a rostlin, které potřebují tyto ekosystémy k životu. Evropské vodní právo chrání naše vodní zdroje, ale některé vlády se je nyní snaží oslabit.

Jednejte IHNED: rámcová směrnice o vodní politice

 

To není dobrá zpráva, čmeláci vymírají. Další a další země je zařazují na seznamy ohrožených druhů ☹️

Počátkem minulého století bylo ve světě několik set druhů čmeláků a v Československu téměř 30 druhů. V posledních desetiletích u nás některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy. V jiných zemích je úbytek čmeláků ještě dramatičtější, v USA je zaznamenán pokles o neuvěřitelných 90% , ve Velké Británii „pouze“ o 60%. 

Je s podivem, jak málo toho o životě těchto včelích medvídků víme a jak trestuhodně málo si uvědomujeme, že v době všeobecného poklesu počtu včel v přírodě, jsou čmeláci skoro poslední alternativou pro opylení květů a dobrou úrodu. Bez jejich přítomnosti jsme totiž ochuzeni nejen o pohled na jejich krásně zbarvené tělo a obratné přelétání z květu na květ, ale i o všechna ta jablka, hrušky, švestky a jiné zdravé dobroty na našem stole. Někteří z nás si sice už skoro myslí, že tohle vše roste v regálech hypermarketů nebo ve velkoskladech. Ale doposud tomu tak není a určitě nikdy nebude.

Výsadba 10.200 kusů sazenic původních druhů dřevin, zejména buku lesního, dubu letního, jedle bělokoré, jilmu horského, javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého, třešně ptačí, habru obecného na území Libereckého kraje – na lesních majetcích obdarovaného a obcí Liberec, Doksy, Česká Lípa, Chrastava a malých obcí v oblasti Podještědí a Ještědského hřebene. 

Tyto výsadby cílí na zvýšení druhové pestrosti vybraných stávajících porostů, zejména na nevyhovující smrkové a borové monokultury. To povede k větší stabilitě porostů, větší biodiverzitě, zlepšení půd, větší schopnosti zadržovat vodu i adaptovat se na klimatickou změnu. 

 

Výsadbu provádějí členové a dobrovolníci žadatele a správci lesů v podzimní sezóně 2018 a jarní sezóně 2019. Navazuje se tak na dosavadní aktivity organizace v lesích Jizerských hor, Ještědského hřebenu, Podještědí, Pojizeří a Českého ráje.