Na podzim 2017 bude Čmelák opět sázet za pomoci škol sazenice původních jizerskohorských dřevin v Liberci. Kromě toho budou probíhat tradiční programy na lesní naučné stezce Harcov a do mateřský školek zavítá program o stopách zvířat.

Sázej stromy v Liberci

V rámci dopoledního programu zajistíme vaší třídě sazenice i potřebné nářadí. Vysvětlíme co, proč a jak budeme dělat a budeme společně s vámi sázet na lokalitě 10 minut chůze vzdálené od zastávky tramvaje Horní Hanychov. Podrobnosti v letáčku.

Den s lesníkem

Vydáme se do Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Čeká nás setkání s lesníky, kteří o něj pečují. Dozvíme se, jak vzniká prales, seznámíme se se zvířaty, která v něm žijí a naučíme se správně zasadit strom. Podrobnosti v letáčku.

Lesní naučná stezka Harcov

Program environmentální výchovy na lesní naučné stezce Harcov včetně návštěvy lesních školek pro pěstování jizerskohorských dřevin. Podrobnosti v letáčku.

Příroda plná stop a znamení

Prozkoumáme stopy a skutečná pobytová znamení běžně se vyskytujících zvířat. Sami budeme taková znamení vytvářet a prožijeme, k čemu zvířatům různé stopy slouží. Podrobnosti v letáčku.

Akce jsou podpořené Ekofondem Statutárního města Liberec a Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody. 

Jak bylo dříve avizováno, díky spolupráci s INEX-SDA dorazil tento týden do Libereckého kraje již podruhé tým dobrovolníků z celého světa, aby se zapojil do mnoha zajímavých a prospěšných aktivit. Program této druhé skupiny začal toto pondělí 16. srpna v parku VOČA, kde ve spolupráci s Parlamentem Mladých, který se již dlouho věnuje jeho renovaci, a městem Liberec, kde se dobrovolníci mohli setkat s místní komunitou a zároveň svými vrstevníky. Během celého dne dobrovolníci vytvořili pódium z palet, které může sloužit všem návštěvníkům parku, především však mládeži. Povedený a velmi užitečný pondělek byl zakončen v přátelském duchu a společným grilováním.

Za spolupráci děkujeme mladým lidem z Parlamentu mladých Liberec a Městu Liberec v zastoupení s Karolínou Hrbkovou.

 

LIBEREC (9. 8. 2017): Patnáct dospívajících lidí z nejrůznějších koutů světa se v termínu 14. - 27. 8. 2017 setká v Liberci na mezinárodním dobrovolnickém projektu (tzv. workcampu), který pořádá místní nezisková organizace Čmelák – společnost přátel přírody ve spolupráci s INEX-SDA. Během dvou týdnů pomohou s obnovou přírodních lokalit v okolí Liberce a Jablonném. 

Pracovat budou v lesích i mokřadech a svou činností prakticky podpoří ochranu přírody a propagaci ekologických aktivit. Mimo samotnou práci získají středoškoláci nové zkušenosti s fungováním v týmu, příležitost poznat rozličné kulturní i jiné odlišnosti a potenciálně nové přátele z celého světa. Po bohatých zkušenostech Čmeláka z více než 13 zorganizovaných workcampů s účastí dospělých dobrovolníků půjde o třetí workcamp určený dobrovolníkům dospívajícím.

Srpnový dobrovolnický projekt je navíc podpořen firmou Johnsons Control, která patří mezi přední držitele ocenění pro etické a udržitelné společnosti a svými dlouhodobými programy přispívá na zdravotnické, vzdělávací i ekologické projekty. 

Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečuje o přírodu a obnovuje krajinu okolo nás. Posláním společnosti je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti. Její hlavní specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu. Mezi nejznámější revitalizované lokality patří Nový prales v Liberci a Mokřady Jablonné.

INEX-SDA je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství. Organizuje s lokálními partnery mezinárodní dobrovolnické projekty v České republice a zároveň vysílá dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty do zahraničí.

Autor: Kateřina Hynková

Kontakty:

INEX-SDA, z.s.

Kateřina Hynková, vedoucí workcampu

Telefon: 723182639

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.inexsda.cz

 

Čmelák - Společnost přátel přírody

Jana Pichová, koordinátorka projektu

Telefon: 777 749 107

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.cmelak.cz

 

Naše česká krajina, z jejíž podstaty žijeme, prožívá nelehké časy. Naše nešetrné chování k ní, jehož se neumíme zbavit již několik desetiletí, nám předkládá účet v podobě extrémních povodní, sucha a dalších živelných pohrom. Tento stav chceme změnit! Jakkoli jde o nelehký úkol, tak věříme, že spojí-li síly lidé a firmy, kterým nejsou povodňové škody lhostejné, tak je obnova naší krajiny možná!

A právě z toho důvodu jsme vytvořili nový informační web Zastavme vodu, který se zabývá možnostmi retence vody v krajině, důvody, proč by tomu tak mělo být a proč tomu tak v současnosti není.

V rámci tohoto projektu plánujeme aktivní kampaň za navrácení vysoké retenční schopnosti krajiny v ČR cestou praktických opatření v zacházení s půdou u největších vlastníků půdy v ČR. Šíření vlastního know-how a poskytování podpory u konkrétních revitalizačních projektů. Zprostředkování a případně přenos zkušeností v oblasti managementu krajiny a relevantních legislativních norem z okolních zemí.

Více informací najdete na www.cmelak.cz/zastavmevodu/.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

V sobotu 15. července v 22:00 jsme odstartovali noční zážitkovou exkurzi v Mokřadech Jablonné. Cílem návštěvníků bylo projít trasu potmě, pouze za svitu svíček, a splnit úkoly, na které po cestě narazili. Úkol to byl tvrdý, ale téměř všichni došli až na konec, kde je čekalo posezení u ohně a opékání špekáčků. Reakce byly nadšené, a to i od těch, které zradily smysly a trasu nedokončili se suchou nohou.

Pro ty, co akci nestihli však chystáme druhý běh. Ten začíná 26. srpna od 21:00. Pokud chcete zažít atmosféru nočních Mokřadů Jablonné, napínavé putování, při kterém budete muset zbystřit všechny své smysly, přihlaste se skrze náš formulář (můžete se přihlásit i na více akcí najednou). Akce je zdarma a je určena především pro dospělé a nebojácné. Pokud máte dotazy, tak pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 728 344 375.

Těšíme se!