bublinou

 

Společenské centrum v Jablonném v Podještědí, Galerie Belveder v Jablonci nad Nisou, Kulturní dům Jilm v Jilemnici. Všechna tato místa zažila slavnostní vernisáž zakončující pro tento školní rok tvořivě-vzdělávací cyklus v rámci projektu Dva jsou víc než jeden.
Společná příprava vernisáže, občerstvení, hudba, návštěva rodičů a kamarádů. Odhalení obrazů krajiny, na kterých týmy pracovaly celý rok i závěrečné pasování na lodní kadety. To vše vytvořilo příjemnou atmosféru vernisáží, utužilo vzniklá přátelství a podpořilo dobrou náladu. A co o průběhu letošního cyklu říkají žáci a žákyně, které se ho účastnily? To si můžete přečíst v jejich bublinách.


rekni to_bublinou2-page-001

.

oteven mokad

18.6.2014
Po téměř desetiletém úsilí otevřel Čmelák za účasti hlavních partnerů projektu a zástupců Libereckého kraje revitalizovaný přírodní prostor v Jablonném v Podještědí. Ze zanedbané plochy s černými skládkami na okraji historické části města u zámku Nový Falkenburk bylo vytvořeno esteticky hodnotné místo pro rekreaci místních občanů, kde ale také zároveň nalezly nový domov chráněné druhy rostlin a živočichů.

Dnes zde najdete osm nových tůní, povalový chodník přes mokřad, stezky z velkých balvanů přímo ve vodě, nové lavičky i novou cestu. Ale také nově vysazené kosatce žluté, kosatce sibiřské, ďáblíky bahenní a další vzácné rostliny. Čmelák chce tímto projektem ukázat, že na relativně malé ploše mohou vedle sebe existovat místa s výskytem vzácných mokřadních druhů živočichů i rostlin a park sloužící místním lidem i dalším návštěvníkům.

Jan Korytář, který stál před deseti lety u zrodu tohoto projektu, říká: „Jsem rád, že jsme projekt dotáhli do konce, i když to trvalo téměř deset let. Když dnes vidím nové tůně, tisíce pulců nebo kvetoucí kosatce, vidím, že naše úsilí stálo za to.“

Čmelák získal tento pozemek v dražbě od bývalého státního statku v roce 2005 díky sponzorskému příspěvku, který mu daroval jeden z významných českých podnikatelů, Martin Wichterle, vnuk známého vynálezce, který Čmeláka dlouhodobě podporuje.

Projekt letos přinesl i první krásné plody pro přírodovědce. „Máme radost, že tu letos poprvé rozkvetly vzácné kosatce sibiřské i ďáblík bahenní. Je tu také možné slyšet, a s trochou štěstí i pozorovat, dospělce i pulce skokana skřehotavého“, doplnila odborná koordinátorka péče o mokřady Dagmar Najmanová.

Čmelák se vedle mokřadů v Jablonném stará o dalších téměř 60 hektarů vlastníc přírodních pozemků, mimo jiné o orchidejovou louku nebo lesní pozemky v rámci projektu Nový prales.

Celý projekt se povedlo zrealizovat díky podpoře řady partnerů a dotačních programů. Na obnově lokality se poskytnutými dary a granty podíleli zejména WIKOW, a.s., Operační program Životní prostředí, Nadace OKD, Nadace Via a ČSOB, Nadace Partnerství a Nestlé, Operační program Cíl 3 Česko-Sasko a Ministerstvo zemědělství. Komplexní i náročná příprava a koordinace projektu by pak nebyla možná bez odborných pracovníků Čmeláka a pravidelné podpory činnosti této organizace od stovek individuálních dárců a dobrovolníků.

.

343

2.-4. 5. 2014 - Jožin z bažin mokřadem se plíží

V mokřadech v Jablonném v Podještědí během tradiční víkendovky pomáhali dobrovolníci z celé republiky. Cíl zněl jasně, vysadit kosatce sibiřské. Všichni odvedli obrovský kus práce a kosatce sibiřské se jim za to odvděčily tím, že necelé tři týdny poté rozkvetly. Kromě sázení si stihli dobrovolníci prohlédnout lokalitu s odborným výkladem, opéct si buřty, prohlédnout si Jablonné z ptačí perspektivy z nedaleké věže a nechyběla ani večerní společensko-kulturní náplň. V neděli čekal dobrovolníky za odměnu environmentální program, během kterého zkoumali, jací živočichové žijí v mokřadních tůních.

16.-18.5.2014 - Exkurze do Bavorska

V polovině května Čmelák uspořádal zahraniční exkurzi týkající se oblasti lesnictví, které se zúčastnilo přes dvacet odborníků z řad státní správy, samosprávy, lesníků a majitelů lesů.Stěžejním programem byla sobotní celodenní exkurze v  lesích barona Rotenhana v Bavorsku, kde hospodaření na tomto majetku  je všeobecně uznáváno jako vzor pro přírodě blízké hospodaření na obdobných lokalitách v celé Evropě. Pro majitele lesa barona Rotenhanaje hlavním motivem ekonomický profit z lesa pro něj i pro budoucí generace, proto hospodaří ekologicky. Výsledkem je pěstování rozmanitého zdravého a přirozeného lesa, který je v rovnováze, poskytuje velmi kvalitní dřevo a to téměř bez nákladů

088

23.-24.5. 2014 - Exkurze za ukázkami praktické revitalizace krajiny

Na konci května Čmelák uspořádal dvoudenní exkurzi za ukázkami praktické revitalizace krajiny na Liberecku, které se zúčastnilo dvacet odborníků nejen v ochraně přírody z Česka i Německa. Cílem exkurze bylo ukázat na konkrétních příkladech, jak je možné znovuoživit a napravit necitlivé zásahy člověka do koryt potoků, řek a mokřadních oblastí. Po revitalizovaných úsecích potoků provedl pan Ing. Vašek Šrédl z Agentury ochrany přírody a krajiny, revitalizované mokřady v Jablonném v Podještědí představila Ing. Dáša Najmanová z organizace Čmelák a rašelinné louky Brazilka nedaleko Dolní Světlé přiblížilaMgr. Zuzana Růžičková z CHKO Lužické hory.

25.5.2014 - Půjdem spolu do Pralesa

Třináct statečných účastníků se vydalo na již tradiční exkurzi do Nového Pralesa na Ještědském hřebeni. Odborným průvodcem byl již tradičně Jiří Antl, který poskytl všechny zajímavé a důležité informace a provedl všechny lesními pěšinami po pozemcích, kde sdružení Čmelák uskutečňuje svůj projekt přeměny smrkové kultury na druhově pestrý smíšený les s charakterem pralesa. Během exkurze nechybělo sázení stromků, opékání buřtů na zbrusu novém místě, či focení pod vodopádem. A ještě jedna perlička: exkluzivním účastníkem bylsám Ještědman - pan Jiří Mánek, držitel světového rekordu ve výstupech na Ještěd. Po exkurzi si ještě jednou vyšel na Ještěd a zaokrouhlil tak svůj počet výstupů na 2300.

31.5.2014 - Jen bílá Orchidej

Poslední květnovou sobotu se zhruba třicet zájemců všech věkových kategorií zúčastnilo exkurze na Orchidejovou louku v Maxově. Na této horské mokřadní louce o velikosti asi fotbalového hřiště a kus se vyskytují české orchideje - vstavač májový, vstavač Fuchsův i jiné chráněné druhy - vachta trojlistá. S květenou na louce účastníky seznámila botanička Mgr. Štěpánka Králová a Ing. Dáša Najmanová. Díky nim si všichni mohli rostliny prozkoumat, osahat, přivonět k nim a užít si krásný slunný den v přírodě.

383

20-22.6.2014 - Klikatá cestička jde na Bukovec…

Kouzlo osady Jizerky uchvátilo účastníky během víkendu pro české a německé rodiny s dětmi. Cílem akce, pořádané třetí červnový víkend, bylo poznávat krásy Jizerských hor, dozvědět se něco nového o přírodě a také si užít zábavy a poznat své přeshraniční sousedy. Program byl nabitý: návštěva Muzea Jizerských hor, „Jizerská můří noc“, sobotní výlety po Jizerce a na Bukovec, chytání čolků, rukodělná práce s kůží, hraní her, večerní táborák a nedělní ornitologická exkurze.  Všech dvacetšest účastníků si víkend moc užilo.

.

logo modrePraha 25. 6. 2014 V posledním školním týdnu putuje 55 certifikátů „lesní třída“ do škol zapojených v programu Les ve škole Sdružení TEREZA. Každá oceněná „lesní třída“ získává roční patronaci na 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni, čímž sama skutečně pomáhá přírodě.

 

Program Les ve škole je součástí mezinárodního programu LEAF (Learning about Forests) probíhající v 21 zemích celého světa a zaštítěného mezinárodní vzdělávací organizací FEE (Foundation for Environmental Education). 

 

Roční patronací kusu pralesa podpořily „lesní třídy“ projekt Nový prales, jehož patronem je herec Pavel Liška. Nový prales je iniciativa revitalizace lesů na Ještědském hřebeni, kde liberecká nezisková organizace Čmelák již od roku 2004 přeměňuje chřadnoucí smrkové monokultury na původní smíšené lesy plné života. Od zahájení projektu prosvětlili porost prořezáním smrků a do připravených míst dosazují sazenice buků, jedlí, klenů, mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. Na prosvětlené plochy se již začíná navracet život. Nový prales dnes tvoří 6 oddělených pozemků o celkové rozloze 35 hektarů, které chceme postupně propojit v jediný, druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný přírodní les. Více na www.novyprales.cz nebo www.cmelak.cz.

 

Ve školním roce 2013/14 je v programu Les ve škole zapojeno 370 vzdělávacích zařízení z celé České republiky. V  Lese ve škole věří, že pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka kromě školních tříd odehrávala také v terénu. Proto je prvním nepsaným cílem Lesa ve škole, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. O tom, že výuka v oceněných třídách skutečně probíhala, vypovídají závěrečné zprávy ze škol - „ozvěny z lesa“, díky nimž certifikát třídy získaly. Jsou zpětnou vazbou pro koordinátory, motivují je pro další práci ve vytváření výukových materiálů, které pomáhají učitelům učit o lese v lese, učit je aktivně a zábavně. Ze zaslaných fotografií, videí i dopisů čiší radost a nadšení z nových objevů, společných výtvorů a zážitků. Práce v programu byla pro nové lesní třídy viditelně obohacující. A nejen pro ty oceněné, ale doufejme i pro zbývající ze 370 škol zapojených v programu Les ve škole. Ty svou „ozvěnu z lesa“ mohou poslat napřesrok, budou-li zapojeni v programu Les ve škole i v příštím školním roce. A co si s Lesem ve škole oceněné lesní třídy užily letos?

„Jak se žáci těší na dopisy od skřítků z metodiky pro 2. třídu, práce s nimi byla úžasná“, Hana Mikulková, ZŠ a MŠ Laškov,

„Uklidili jsme les od nepořádku a ten jsme vytřídili a odnesli do boxů na tříděný odpad“, Simona Houdková, ZŠ Lesonice

„Radosti žáků, rozšíření spolupráce s lidmi, kteří mají o pomoc lesu a prostředí zájem - jsou velmi samostatní, šikovní organizátoři, správná parta“, Dana Kuriplachová, ZŠ Raškovice

„Při činnostech jsme zažili všichni spoustu pěkných zážitků. Děti pomáhaly jeden druhému. Naučily se prosadit svůj názor, akceptovat práci ve skupinách, toleranci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti... Jsme velcí kamarádi, kteří ví, jak se k přírodě chovat a chránit ji. Snažili jsme se o smysluplnou a aktivní náplň volného času dětí v odpoledních hodinách po výuce a nasměrovat děti i k jiným aktivitám než je vysedávání u počítačových her“, Jitka Zachová, školní družina, ZŠ Kladno-Velvarská.

 

Dana Mejsnarová, Tel. 603 147 167, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.terezanet.cz

 

Sdružení TEREZA

„Velké změny začínají u nejmenších“

 

Sdružení TEREZA usiluje o to, aby děti:

MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí

ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje

DĚLALY něco pro životní prostředí

 

Od roku 1990 vytváří TEREZA vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes 94 000 dětí z více než 730 základních a středních škol.

 

 

Mezinárodní program Les ve škole
  „Poznávejte les a učte se od něj.“

 

Věříme, že pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka krom školních tříd odehrávala také v terénu. Proto je prvním nepsaným cílem Lesa ve škole, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků.

 

 Žák...

 

...má rád les...

...využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i tvoření, vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

 

...zkoumá les...

...pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají (život organizmů i vztahy mezi nimi, toky energií a koloběhy látek) i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

 

...pečuje o zelená místa...

...ve svém okolí, přímo (v lese, parku, či v truhlíku) i skrze zapojení dalších dětí či dospělých.

 

...šetří a upřednostňuje dřevo...

... před jinými materiály tam, kde je to možné (a nejlépe dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů). Tam kde to dává smysl, šetří množství spotřebovaného dřeva (díky úsporám a třídění papírů a opravám dřevěných předmětů).

 

 

.

Sedmnáct českých dobročinných organizací včetně Čmeláka od dnešního dne propaguje mezi českými dárci možnost daru ze závěti. Nová webová stránka mapuje právnické otázky v této oblasti, trendy ze zahraničí, příběhy českých dárců, časté mýty a novou studii, podle které dar ze závěti považuje 58 % českých seniorů za správnou věc.

V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Česku je trend jiný: pokud nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.

Za kampaní „Závěť pomáhá“ stojí koalice Za snadné dárcovství, jejímž členem je také Čmelák. Webové stránky www.zavetpomaha.cz podrobně popisují legislativu, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem. Web odpovídá i na nejčastější dotazy, se kterými se členové koalice Za snadné dárcovství setkali. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Nesmírně pozitivní částí je kapitola příběhů českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.


Na webu neziskovky vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké. Teprve poté je možné díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace. „Jedná se o témata velice citlivá a osobní. Chceme k nim proto přistupovat s opatrností, nakládat s nimi s citem, důstojností a velkou dávkou empatie,“ řekl Jan Gregor, předseda koalice Za snadné dárcovství. Všichni členové Koalice se zavázali dodržovat Etický kodex, který upravuje vztahy mezi neziskovou organizací a jejich dárci.

„S dary ze závěti se v Česku setkávám již několik let. Při osobním jednání s takovými dárci mě vždy překvapí, jakou úlevu a pocit klidu v nich rozhodnutí vypořádat své majetkové poměry vyvolává. Nejčastěji se jedná o dárce, kteří znají konkrétní dobročinnou organizaci a jsou jasně rozhodnuti, jakou část majetku chtějí předat svojí rodině a jakou část věnovat na dobrou věc,“ doplnil Tomáš Vyhnálek, mluvčí kampaně.

Klikněte pro zajímavosti a více informací (tisková zpráva z 25. června 2014)

.