3 kontinenty

Čtrnáct dní, čtrnáct dobrovolníků z jedenácti zemí, mnoho hodin dobrovolné práce na obnově původního lesa a mokřadů a spousta nových zážitků na celý život. Tak již pojedenácté vypadal projekt New Forest 2014 - mezinárodní tábor dobrovolnické práce alias workcamp, který se konal v termínu od 17. do 30. srpna v okolí Liberce.

Workcamp New Forest 2014 je společný projekt neziskových organizací Čmelák – Společnost přátel přírody a INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA). Věnovat část léta dobrovolné činnosti se rozhodla skupina lidí ve věku mezi 18 a 25 lety, kteří přijeli tentokrát z Kolumbie, Japonska, Číny, Turecka, Srbska, Chorvatska, Rumunska, Maďarska, Ruska, Německa a Španělska.

Společně pracovali na pozemcích Čmeláka - týden v Novém Pralese na Ještědském hřebeni a týden v obnovených mokřadech v Jablonném v Podještědí. Náplní práce bylo pletí stromků, péče o lesní školku a boj s vodním plevelem.

Kromě práce měli dobrovolníci dostatek času na společné aktivity, seznámení se s místní kulturou, průzkum Liberce a jeho okolí. Dobrovolníci sjížděli na koloběžkách z Ještědu, navštívili libereckou ZOO, IQ park, místní pivovar, ekologické centrum v Oldřichově v Hájích či katakomby v Jablonném v Podještědí. Navíc uspořádali mezinárodní snídani na faře ve Vratislavicích a program pro děti z dětského domova v Jablonném v Podještědí. Důležité bylo totiž nejen to, aby byla odvedena poctivá práce, ale také to, aby se u nás dobrovolníci cítili dobře, bavili se, a odváželi si převážně pozitivní dojmy.

INEX-SDA je neziskovou organizací, která nejen přijímá zahraniční dobrovolníky, ale také vysílá české dobrovolníky na projekty do zahraničí a to již od roku 1991. Projekt New Forest 2014 byl finančně podpořen firmou Johnson Controls.

.

advaita

Mnohokrát děkujeme dobrovolníkům z terapeutické komunity ADVAITA, o. s. V srpnu udělali na pozemcích Čmeláka obrovské množství práce - pokosili celou orchidejovou louku a vytrhali spoustu orobince a posekali kvanta rákosu v mokřadech v Jablonném. Velice si vážíme výborné dlouhodobé spolupráce. A přejeme si více takových skvělých dobrovolníků. DÍKY DÍKY DÍKY!!! 


Článek o tom, jak si dobrovolničení užili najdete zde: http://advaitaliberec.cz/2014/09/cmelak-2014/

.

Pracovní místo je spolufinancováno v rámci projektu „Chceme uspět“ z  Evropského sociálního fondu a je určené osobám do 25 let věku a mladistvým do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.

Vhodné pro uchazeče evidované na ÚP - mladé lidi do 25 let.

Nástup možný ihned.


Náplň práce:

  • běžná administrativa (evidence a vyhledávání dokumentů, vypracování projektových vyúčtování, vyřizování telefonátů)
  • výpomoc při pořádání dobrovolnických a firemních akcích v místě i v terénu
  • výpomoc při plánování a realizaci environmentálních programů pro školy (příprava pomůcek, práce s fotodokumentací aj.)
  • výpomoc s údržbou zahrady, pozemků a objektu organizace.


Nabízíme:

  • účast na smysluplné práci 20 let fungující neziskové organizace
  • neformální a příjemné pracovní prostředí
  • prostor pro uplatnění osobních schopností

 

 

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasíláním životopisu dáváte svůj souhlas s jeho uschování pro účely společnosti.

Kontakt:

Čmelák - společnost přátel přírody, Švermova 268/76, 460 10 Liberec 10

Jana Kolovratníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 777 749 362

.

foto - korupce


Významnou podporu z Norských fondů získala liberecká organizace Čmelák. Téměř 1,5 mil. Kč by mělo podpořit profesionalizaci protikorupčních aktivit, kterým se tato organizace věnuje již více než 8 let.

 

Projekt je mimo jiné zaměřen na rozkrývání vybraných kauz, informování veřejnosti a také na podporu lidem, kteří se s korupcí přímo setkají. Jedním z klíčových výstupů projektu by mělo být i profesionálně fungující Krajské protikorupčního pracoviště, jehož je Čmelák spoluzakladatelem.  

 

 Daniela Fialová, koordinátorka projektu, dodává: „Naším cílem je, aby zde existovalo bezpečné místo a odborně fundované pracoviště, na které se budou moci obracet lidé, kteří  se setkají z korupcí. Kauz a podnětů je mnohem více, než kolika jsme se doposud mohli odpovědně věnovat.“

 

 Jan Korytář, předseda sdružení Čmelák, dodává: „Významná podpora právě z tzv. Norských fondů, ukazuje, že problém korupce je v ČR i v našem kraji stále aktuální. Bohužel, většina regionálních politiků tento problém stále bagatelizuje a podceňuje důležitost finanční podpory právě těchto aktivit.“

 

 

 

 

Kontakt:

Daniela Fialová: 774 490 514, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Korytář: 776 561 736

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

.

monika a sarka

1.7.2014 se uskutečnilo závěrečné setkání českých a německých spolupracovníků z projektu Zelené profese v krajině. Závěrečné setkání proběhlo na Ještědě, kde lze vidět na obě spolupracující země. Proběhla zpětná vazba k vzájemné spolupráci, k průběhu projektu a nutné papírování k vykázání všech činností, které se v rámci projektu odehrály. Projekt Zelené profese v krajině podpořilo zejména: DBÚ, ČNFB, a LBC kraj. Tento projekt získal prestižní VYZNAMENÁNÍ UNESCO, jedná se o prestižní ocenění Dekády OSN „Vzděláním k udržitelnému rozvoji (BNE), které získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují celosvětovou vzdělávací strategii OSN, tedy učí děti a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.


Jelikož se projekt chýlí ke konci., můžeme zhodnotit jeho přínos: Díky projektu se povedlo navázat a prohloubit česko-německý kontakt dvou podobně zaměřených středisek a jejich spolupráci na environmentální výchově. V rámci této spolupráce došlo ke sdílení zkušeností a přenosu části know how Němcům. Uskutečnili se pro obě strany obohacující náslechy různých akcí (např. trh profesí, německo- český letní tábor), společné semináře, exkurze pro veřejnost na zajímavá místa a setkání s různými lektory ze zajímavých oborů. Čeští lektoři ukázali německým, jak pracovat s metodikami, seznámili je s metodou BOV a docházelo k vzájemné inspiraci pro další práci obou organizací.


Došlo k navázání nových vzájemných kontaktů se školami na české a německé straně. Získali se noví sponzoři pro tento projekt, které oslovila právě inovativní obsah projektu a jeho přeshraniční spolupráce.
Díky této spolupráci se dále uvažuje o nových projektech, do kterých by česko-němečtí partneři uvažovali na základě dosavadních zkušeností společně vstoupit. Byl odstraněn strach a obavy z přeshraniční spolupráce nejen u samotných partnerů projektu, ale částečně i jejich kontaktů (např. u škol na české straně, ale i u německých žáků, kteří absolvovali program na letním kempu či trhu profesí).

schrnka01

.