Díky Vašemu patronství bude pečováno o 2 m2/ 5 m2/ 10 m2 Mokřadů Jablonné v Podještědí v severních Čechách po dobu jednoho roku.

Ze zanedbané plochy s černými skládkami nezisková organizace Čmelák vytvořila malebné místo pro lidi i pro přírodu. Útočiště zde nalezly chráněné rostliny a živočichové a zároveň jsou mokřady vyhledávaným místem k rekreaci a odpočinku.

Výtěžek z prodeje certifikátů je určen na péči a rozvoj Mokřadů Jablonné:

  • sečení luk
  • vybavení pro návštěvníky
  • vytrhávání orobince z tůní
  • rozšiřování o další pozemky

Objednávky a více informací

Veronika Langrová, 777 749 373, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidelně vytrháváme orobinec z tůní, aby zcela nezarostly a aby ledňáčci, užovky, skokani, ondatry a další živočichové nepřišli o svoje domovy.

Každý rok louky kosíme, aby šanci k životu dostaly i méně průbojné druhy rostlin, jako jsou ďáblík bahenní, kosatec sibiřský a kosatec žlutý.

Stavíme dřevěné chodníky, mola, lavičky a mnoho dalšího, aby návštěvníci mohli živočichy pozorovat zblízka a získali co nejpříjemnější zážitek

Čmelák přeměňuje Mokřady Jablonné již od roku 2005, aby sloužily přírodě i lidem. Dnes v mokřadech najdete soustavu tůní, dřevěné chodníčky, lavičky, molo, naučné cedule a mnoho dalšího.

Děkujeme za Vaši pomoc při péči o Mokřady Jablonné.

Mokřady jsou výjimečným ekosystémem, který dnes patří k ekologicky nejcennějším na světě. Pro člověka mají nezastupitelný přínos, protože zadržují velké množství vody a brání povodním i suchu.

www.mokradyjablonne.cz

Co se dosud v obnovených Mokřadech Jablonné podařilo, a co ne? Je ještě potřeba něco upravit, dotáhnout? Jak nadále pečovat o lokalitu? Jedinečnou příležitost vyjádřit se k těmto otázkám mají občané Jablonného v Podještědí v úterý 24. listopadu od 17 hodin. Čmelák je zve na veřejné projednávání, které se koná v zrcadlovém sále zámku Nový Falkenburk.

 

Zarostlé mokřadní pozemky nedaleko centra Jablonné v Podještědí Čmelák přeměňuje na klidovou zónu pro místní obyvatele. „Za poslední tři roky jsme změnili Mokřady Jablonné k nepoznání. V místě, kde se dříve nacházely černé skládky, dnes naleznete divokou přírodu uprostřed města. Díky vyhloubení soustavy tůní zde našla útočiště řada chráněných živočišných druhů. Děti zde mohou probíhat vrbovými tunely, přeskakovat  z kamene na kámen přímo nad vodní hladinou nebo prolézat skrz duté kmeny stromů,“ uvedla odborná koordinátorka péče o mokřady Dagmar Najmanová.  

 

Cílem veřejného projednávání je zhodnotit dosavadní změny a získat zpětnou vazbu místních občanů. „Chceme, aby lokalita byla přínosem nejen pro přírodu, ale i pro lidi, přesně v duchu našeho motta. Proto nás zajímá názor místních obyvatel. Rádi bychom je do dění co nejvíce zapojili. Jedním z témat, které chceme řešit, je narůstající vandalismus v poslední době,“ vysvětlila Najmanová.

 

Veřejné projednávání bude mít dvě části. „Pro zájemce začne již v 15:30 komentovaná hodinová prohlídka mokřadů, odhalující pozadí projektu.  Vlastní veřejné setkání s diskuzí proběhne od 17 hodin v zrcadlovém sále zámku Nový Falkenburk,“ upřesňuje koordinátorka akce Adéla Kurková. V panelové diskuzi budou mít návštěvníci možnost sdělit svůj názor všem důležitým zainteresovaným osobám. „Vedle zástupců Čmeláka účast přislíbil starosta města Jiří Rýdl, ekoložka městského úřadu Věra Stryalová a dále zástupce městské policie, projektant revitalizace a odborník na ochranu přírody z krajského úřadu,“ vyjmenovává Kurková.

 

Celá akce probíhá v rámci projektu „Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

.

Přijďte nám pomoci zhodnotit, co se dosud v mokřadech udělalo a naplánovat, co dál. Co se dle vašeho názoru dosud podařilo? Co se nepodařilo? Je ještě potřeba něco upravit, dotáhnout - a pokud ano, co?

Jak nadále pečovat o lokalitu? Potřebujeme Váš názor i iniciativu!

.

Nadace Via letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či peníze. V osmi kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny VIA BONA za filantropii. 

Nad Cenou VIA BONA převzal záštitu velvyslanec Spojených států v České republice Andrew H. Schapiro. „Jsem velmi rád, že Americké velvyslanectví může i letos podpořit Cenu VIA BONA.” prohlásil velvyslanec. 

Nezávislé komise vybraly vítěze v celkem sedmi kategoriích. Novou kategorií byla letos Cena za dar ze závěti. Cílem tohoto ocenění je upozornit na možnost darování ze závěti a zároveň ocenit ty, kteří touto cestou inspirují druhé. Darování odkazem v závěti je v ČR spojeno s mnoha dogmaty, přitom odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je velkou příležitostí, jak podpořit dobrou věc. Cenu v této kategorii získala in memoriam prof. Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporující české vědkyně v oboru ekonomie. 

Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci svého snu. Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost ekonomická.

„Filantropie nemusí být o penězích. Lidé mohou darovat třeba svůj čas, zkušenosti či vědomosti. Filantropie je láska k lidem, vztah ke světu i vztah k sobě samému,“ shrnuje Jiří Bárta, ředitel Nadace Via. Podle nedávného průzkumu agentury STEM pro Nadaci Via a Sdružení Via je nejčastější motivací k tomu, proč lidé darují, důvod, že „dobročinnost cítím jako svou morální povinnost“ Tuto variantu v průzkumu zvolilo 42 procent dotázaných.„Na příbězích, které jsou nominovány do Ceny VIA BONA, mě nepřestává dojímat to, že se stále nacházejí lidé, u nichž se vzedme lidství a pocit sounáležitosti s člověkem, se společenstvím, s tlupou ve chvílích, kdy by mohlo být tak snadné zůstat lhostejným,“ říká patronka Ceny VIA BONA 2015 Věra Výtvarová, vedoucí partnerka PwC ČR. „Je krásné vnímat, že silné příběhy se dějí,“ dodává.

Cena VIA BONA za filantropii je prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné úsilí. Vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství, představuje nové trendy ve filantropii a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Cena VIA BONA byla poprvé udělena v květnu roku 1998, aby pomohla obnovit zpřetrhanou tradici dobročinnosti v České republice. 

Hodnotící komisi Ceny VIA BONA tvoří každoročně nezávislá skupina porotců, složená ze zástupců firem, společností, neziskových organizací, novinářů a odborné veřejnosti. NadaceVia nemá vliv na výběr finalistů či vítězů. Složení členů hodnotících komisí Ceny VIA BONA 2015 je k nalezení na www.cenaviabona.cz 

Další informace k Ceně VIA BONA: 

www.cenaviabona.cz, www.umimetouzoddetstvi.cz

Celý průzkum najdete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/zverejnujeme-vysledky-pruzkumu-o-filantropii-v-cesku

Nadace Via letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří
pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či peníze. V osmi 
kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny VIA BONA za filantropii. 
Nad Cenou VIA BONA převzal záštitu velvyslanec Spojených států v České republice Andrew 
H. Schapiro. „Jsem velmi rád, že Americké velvyslanectví může i letos podpořit Cenu VIA 
BONA.” prohlásil velvyslanec. 
Nezávislé komise vybraly vítěze v celkem sedmi kategoriích. Novou kategorií byla letos Cena
za dar ze závěti. Cílem tohoto ocenění je upozornit na možnost darování ze závěti a zároveň 
ocenit ty, kteří touto cestou inspirují druhé. Darování odkazem v závěti je v ČR spojeno s 
mnoha dogmaty, přitom odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je 
velkou příležitostí, jak podpořit dobrou věc. Cenu v této kategorii získala in memoriam prof. 
Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporující české vědkyně v oboru 
ekonomie. 
Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky 
a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V 
dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci 
svého snu. Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru 
ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v 
květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost 
ekonomická.
„Filantropie nemusí být o penězích. Lidé mohou darovat třeba svůj čas, zkušenosti či 
vědomosti. Filantropie je láska k lidem, vztah ke světu i vztah k sobě samému,“ shrnuje Jiří 
Bárta, ředitel Nadace Via. Podle nedávného průzkumu agentury STEM pro Nadaci Via a 
Sdružení Via je nejčastější motivací k tomu, proč lidé darují, důvod, že „dobročinnost cítím 
jako svou morální povinnost“ Tuto variantu v průzkumu zvolilo 42 procent dotázaných.
„Na příbězích, které jsou nominovány do Ceny VIA BONA, mě nepřestává dojímat to, že se 
stále nacházejí lidé, u nichž se vzedme lidství a pocit sounáležitosti s člověkem, se 
společenstvím, s tlupou ve chvílích, kdy by mohlo být tak snadné zůstat lhostejným,“ říká 
patronka Ceny VIA BONA 2015 Věra Výtvarová, vedoucí partnerka PwC ČR. „Je krásné 
vnímat, že silné příběhy se dějí,“ dodává.
Cena VIA BONA za filantropii je prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné 
úsilí. Vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství, představuje nové trendy ve filantropii a 
ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Cena VIA BONA byla poprvé udělena 
v květnu roku 1998, aby pomohla obnovit zpřetrhanou tradici dobročinnosti v České 
republice. 
Hodnotící komisi Ceny VIA BONA tvoří každoročně nezávislá skupina porotců, složená ze 
zástupců firem, společností, neziskových organizací, novinářů a odborné veřejnosti. Nadace
Via nemá vliv na výběr finalistů či vítězů. Složení členů hodnotících komisí Ceny VIA BONA 
2015 je k nalezení na www.cenaviabona.cz 
Další informace k Ceně VIA BONA: 
www.cenaviabona.cz, www.umimetouzoddetstvi.cz
Celý průzkum najdete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/zverejnujeme-vysledky-pruzkumu-o-filantropii-v-cesku

.

Vyfoťte podzimní náladu v Mokřadech Jablonné v Podještědí u zámku Nový Falkenburk!

Nejlepší snímky budou vystaveny ve vyhlídkové věži. Uzávěrka soutěže je 31. 12. 2015

.