Na začátku našeho projektu INTERREG „Zelené perly kolem Nisy“ č. 100283934, který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, bychom Vás rádi pozvali na bezplatné slavnostní zahájení ve středu 28. 2. 2018 od 12:00 do 17:00 do Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu (www.ibz-marienthal.de/cs/).

Připravili jsme pro Vás následující program:

do 12.00 příjezd, káva na uvítanou
12.00 Uvítání, představení projektu „Zelené perly kolem Nisy“ a idejí ke spolupráci Georg Salditt, IBZ St. Marienthal
12.15 Protipovodňové koncepce, integrovaná strategie pro Sasko Herr Fritze, Betriebsleiter Spree/Neiße Landestalsperrenverwaltung Sachsen
12.45 Zarůstání mokřadů dřevinami - jak mu čelit? Příklad nivy Horní Lužnice RNDr. David Pithart CSc., Beleco z.s.
13.30 Oběd
14.15 Jablonné v Podještědí: Ze skládky oáza života - proces krajinných úprav se zapojením veřejnosti, tvorba společného veřejného prostoru pro lidi a přírodu Ing. Dagmar Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.
14.30 Útočiště pro žáby a obojživelníky – iniciativa Spolku péče o krajinu a města Olbersdorfu Andy Paul, Landschaftspflegeverband
14.50 „Prameny spojují“ Výzkum pramenů a pramenných oblastí na obou stranách hranice Dr. Matthias Kändler IHI Zittau /TU Dresden a Technická univerzita v Liberci
15.15 Káva
15.30 Ekonomické hodnocení funkce mokřadů, Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí nad Labem
16.00 Revitalizace malých vodních nádrží Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16.30 Návrat bobrů Alexander Wünsche, Landratsamt Görlitz
17.00 Shrnutí, možnosti spolupráce a další kroky Georg Salditt, IBZ St. Marienthal

Změny vyhrazeny!

Tato konference je určena především projektantům v oblasti mokřadní infrastruktury, praktickým terénním pracovníkům, pedagogům a lektorům v oblasti environmentálního vzdělávání. Konference je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a účast je tedy bezplatná.

Prosíme o vaše přihlášky na níže uvedený kontakt nejpozději do 19. 2. 2018, abychom mohli akci správně naplánovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na koordinátora projektu: Michal Řepík, tel.: 777 749 344, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dne 14. února 2017 se v sídle Čmeláka na adrese Švermova 32, Liberec - Františkov koná workshop nejen pro pedagogy, jehož cílem je účastníkům nabídnout jednoduché nápady při méně tradiční tvorbě z papíru, které je možné poté uplatnit ve vlastní výuce. Všichni účastníci si odnesou vlastnoručně vyrobená květinová díla.

Tento seminář je určen především pro pedagogy pracovního vyučování a rukodělných činností všech typů základních škol. V případě zájmu však rádi uvítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Workshop bude lektorovat Květa Merklová, pracovnice sociálně terapeutických dílen Domova Maxov.

Účastnický poplatek je 150,- Kč a zahrnuje lektorné, materiál a drobné občerstvení.

Leták k dispozici zde.

(Liberec, 29. 12. 2017) Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem Životního prostředí s názvem „Poznej různé kouty přírody ze vzduchu, potmě i zpod vody“.

Součástí projektu bylo například Noční putování skrz mokřady v Jablonném v Podještědí nebo exkurze do mokřadu v při níž se účastníci mohli seznámit s místním s ptactvem. O prázdninách nabízel Čmelák rodinám s dětmi možnost zkoumání bažiny a badání v tůních kdy si pomocí planktonek mohli nalovit vodní tvory, pozorovat je pomocí lup a díky obrázkovým klíčům a zkušeným lektorům se dozvědět, co to vlastě ve vodě žije.

„V rámci projektu jsme realizovali mnoho akcí pro děti i dospělé na dvou našich nejpopulárnějších lokalitách, každý si tedy přišel na své,“ říká Adam Babka, který má na starosti propagaci Čmeláka. 

„Mnohé překvapil vzhled larvy vážky nebo pobavil chrostík, který se na první pohled tváří jako větvička nebo slepenec kamínků.  Dospělé kolektivy zas mohli pomocí zážitkové exkurze zjistit jak se staví mokřad a na vlastní kůži si zkusit uklízet lokalitu či navrhovat vlastní revitalizační opatření a dozvěděli se nejen co kolik stojí, ale i jaké  nástrahy revitalizace mokřadů skýtá,“ popisuje své zkušenosti z první ruky Michal Řepík, lektor ekovýchovy ve Čmeláku.

Zejména školní kolektivy pak využily akce s názvem  Už vím proč, kde se na stezce ekosystémových služeb například dozvěděli jak pomáhají stromy v ochlazování ovzduší. Avšak největší akcí v mokřadech v Jablonném byl Den otevřených dveří při němž se návštěvníci mohli potkat s pohádkovými bytostmi.

Návštěvníky čekala spousta úkolů  ale i pohody u táboráku. Zkrátka nepřišli ani milovníci lesa při akcích na Na jeden den lesníkem. Bezpochyby velkým dobrodružstvím byla i Noční exkurze Novým Pralesem za netopýry, sovou a jezevcem, kdy součástí akce bylo i přespání ve starobylé roubence v osadě Padouchov. Těchto akcí se během roku zúčastnilo celkem 773 účastníků.

Adam Babka
Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.

Čmelák v roce 2017 realizoval projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí s názvem „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci.“ Co vlastně znamená mitigace jsme se zeptali koordinátora tohoto projektu Jiřího Antla: „Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů,…) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost,“ říká odborník ze spolku Čmelák Jiří Antl.

Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale i aktivně ji zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků.

Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat,“ upozorňuje Jiří Antl.

(Liberec, 8. 12. 2017) Necelé dvě stovky dětí se zapojily do podzimních výsadeb v městských lesích Liberce, při kterých byly jednotvárné smrčiny doplněny o sazenice buků. Pro mnoho dětí bylo sázení ve volné krajině zcela novým zážitkem a možností, jak prakticky doplnit teoretické znalosti načerpané na vzdělávacích programech Čmeláka – Společnosti přátel přírody.

„Podzimní výsadby v městských lesích za pomoci místních škol, považujeme už za tradiční akci. Školy se do ní rády zapojují, protože spojuje to, co dětem v současnosti často chybí – společný pobyt venku a vlastnoruční smysluplnou práci s hmatatelným výsledkem, který je vidět okamžitě,“ zdůvodňuje účast škol na výsadbách Michal Řepík, lektor ekovýchovy ze Čmeláka.

Čmelák se zvyšování lesní biodiverzity věnuje dlouhodobě a systematicky. Kromě pomoci v městských lesích Liberce realizuje i dlouhodobý projekt Nového pralesa na Ještědském hřbetu.

„Nový prales je unikátní vzdělávací lokalitou, na které působíme již řadu let. Můžeme tam sledovat v přímém přenosu přerod smrkové monokultury na druhově pestrý les plný života“, doplňuje Řepík.

Vzdělávací programy „Jak udělat z lesa prales?“ probíhaly v  Novém pralese i v letošním roce a zúčastnily se jich jak místní, tak i přespolní školy.

„Letošek byl, co se týká programů s tematikou lesa, opravdu nabitý. Učili jsme v Novém pralese, na Lesní naučné stezce Harcov, sázeli v lesích pod Ještědem i na Ještědském hřebenu.

Našich programů se zúčastnily stovky dětí a víc jak dvě stě dobrovolníků přišlo na podzimní výsadbové akce,“ bilancuje proběhlou sezónu Řepík.

Vzdělávací akce v roce 2017 byly podpořeny Státním fondem životního prostředí, Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Ekofondem Statutárního města Liberec.