Jsou houby jen jedlé hříbky a jedovaté muchomůrky? Musíme je hledat jen v lese a nebo jsou všude kolem nás? Není na nich vlastně nejdůležitější něco, co pouhým okem nevidíme? A jak to všechno nejlépe zprostředkovat našim žákům? Čeká nás přírodovědný seminář rozdělený do dvou částí. V první nás čeká mykologická vycházka s určováním hub a povídáním o nich. Ve druhé nás pak čekají nápady na aktivity, kterými lze o houbách učit. Vše si budeme moci vyzkoušet na vlastní kůži.

Využijeme prostředí vzorové ekovýchovné lokality – Mokřadů Jablonné, ale prezentované aktivity jsou volně přenositelné do okolí kterékoli školky, školy či klubovny.

Účast na semináři je zdarma. Seminář se koná 16. 5. 2018 od 9:30 do 12:45.

Doporučujeme svačinu, terénní oblečení a obutí (ideálně i holínky na přezutí). Program se odehrává v Jablonném v Podještědí. Začíná u vstupu do mokřadů ze strany zámku Nový Falkenburk (cca 15 minut od autobusové zastávky náměstí

Zdislavy z Lemberka i železniční stanice). V případě zájmu bude po semináři následovat komentovaná prohlídka mokřadního areálu.

Mykologickou vycházkou nás provede Josef Slavíček – mykolog, nápady na aktivity s tématikou hub zajistí lektoři Ekocentra Brniště.

Přihlášky do 10. 5. 2018
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
777 749 344

Seminář je podpořen Libereckým krajem

Pozvánku naleznete pod tímto odkazem.

Výjimečná příležitost – práce pro přírodu a pro lidi. Chcete pracovat v přátelském a motivovaném kolektivu? 

Náplní práce je:

• revitalizace přírodních lokalit za účelem zvýšení jejich biodiverzity a ekologické stability
• řízení provozu menších lesních školek (zahradnictví)
• péče o pozemky v majetku spolku (aktuálně cca 65 ha, které průběžně rozšiřujeme)
• příprava a realizace projektů na revitalizaci pozemků směrem k přirozené druhové skladbě
• komunikace s dalšími vlastníky pozemků za účelem změn hospodaření směrem k přírodě bližšímu
• vedení a koordinace menších zakázek v oblasti terénních prací
• vedení menšího týmu při realizaci jednotlivých projektů

Uvítáme:

• zkušenost s řízením lidí, organizací prací v terénu
• vzdělání nebo praxi v oblasti lesnictví, zemědělství, ochrany přírody, ekologie či souvisejících oborech 
• dobré komunikační schopnosti
• časovou flexibilitu
• schopnost samostatné práce a aktivní přístup
• uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řízení)

Možnost zaměstnaneckého poměru i spolupráce na ŽL

V případě zájmu nám zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis do 28. 4. 2018

Kontakty:

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s.,
Švermova 32, 460 10, Liberec;
www.cmelak.cz

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DŮLEŽITÉ: Při zasílání životopisu prosím uveďte, že souhlasíte s uschováním vašeho životopisu pro účely organizace.

 

 

Minulý týden byl ve Švédsku odsouhlasen lov 33 rysů pod záminkou ochrany stád sobů. Toto číslo se nakonec vyšplhalo na až 106 rysů. Nakolik je záminka ochrany sobů skutečnou a nakolik jde o lobby úzké skupiny lovců/myslivců, která si ráda legálně zastřílí, necháme na každém z vás. My ve Čmeláku se ale domníváme, že o ochranu sobů tu skutečně nejde, a i proto jsme se rozhodli podpořit rysy připojením se k petici "Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018!", jejíž cílem je zastavení vydávání loveckých licencí.

Stránky jsou bohužel pouze ve švédštině, podpis je ovšem velice jednoduchý. Petice se dá podepsat pomocí vašeho Facebook účtu (modré tlačítko Fortsätt met Facebook), musíte jen odsouhlasit, že může zpracovatel petice vidět váš veřejný profil a e-mail. Pokud Facebook nemáte nebo jej nechcete použít, můžete vyplnit kolonky pod tím. "Förnamn" znamená jméno, "Efternamn" je příjmení, "Stad" je město, ze seznamu států vyberte "Tjeckien" a pod tím vyplňte e-mailovou adresu. "Håll mig uppdaterad angående denna namninsamling" znamená, že chcete být informováni o novinkách petice, to můžete zaškrtnout, avšak nemusíte. "Visa min underskrift offentligt" znamená, že bude vaše jméno na petici vidět. Jakmile vyplníte, naskočí vám k zakliknutí, že nejste robot. Kolonku odškrtněte a klikněte na podepsat "Skriv pa denna namninsamling". Do mailu vám pak přijde žádost o potvrzení vašeho podpisu. Stačí kliknout na velký odkaz v mailu, otevře okno prohlížeče a uvidíte zelenou fajfku potvrzení podpisu. Kliknutím na "Underskrifter" si můžete zkontrolovat váš podpis.

Pokud vás zajímá podrobnější obsah petice, doporučujeme využít Google Translator. Ten vám sice profesionální překlad neudělá, ale výstup je snadno pochopitelný.

Slavnostní zahájení projektu Zelené perly kolem Nisy (č. 100283934), který je podpořen z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, proběhlo zdařile.

Na účastníky konference z obou zemí čekaly inspirativní přednášky, na nichž se dobře ukázalo, jak širokým a současně různé obory propojujícím tématem jsou mokřady a jejich funkce v krajině.

Po úvodu Georga Salditta z Mezinárodního centra setkávání v St. Marienthalu následovala přednáška pana Fritze o protipovodňových koncepcích v Sasku a jejich realizacích v terénu. O zarůstání mokřadů dřevinami následovaném úbytkem biodiverzity a možném řešení této situace mluvil David Pithart z neziskové organizace Beleco. z.s. Za Čmeláka – Společnost přátel přírody z. s. vystoupila Dagmar Najmanová s příspěvkem o přerodu zanedbané zámecké zahrady v Jablonném v Podještědí na mokřadní park plný života. O dalším z přeshraničních projektů, který aktivizuje studenty k práci v terénu na příkladu zkoumání pramenů na obou stranách hranice, vystoupili společně zástupci Technické univerzity v Drážďanech a Technické Univerzity v Liberci. Ve městě Olbersdorfu vzniklo úpravou původně zatrubněného toku krásné místo pro lidi i přírodu. Promluvil o tom pan Paul ze Spolku péče o krajinu. Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb na příkladu povodí vodní nádrže Želivka přednesl pan Seják z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem. O správném managementu malých vodních nádrží, tak aby splňoval požadavky ochrany přírody mluvil, pan Farský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pobočky Liberec. Konferenci zakončil příspěvek o návratu bobrů do povodí Nisy, jejich ochraně i případných konfliktech se zájmy člověka, který přednesl pan Wünsche z Landratsamt Görlitz.

 

Poděkování patří tlumočníkům za jejich práci i našemu projektovému partnerovi – IBZ za dokonalou organizaci. V rámci projektu Zelené perly kolem Nisy nás čekají ještě odborné exkurze a minimálně jedna další přírodovědná konference. 

 

Náš spolek se v podstatě od svého založení věnuje přeměně nepůvodních smrkových a borových monokultur na lesy, které jsou přírodě blízké. Tato snaha je nejlépe viditelná na projektu Nový prales na Ještědském hřebeni. Monokulturní lesy však u nás nejsou výjimkou a tak je nutné přeměňovat i lesy mimo Nový prales.

Toho můžeme dosáhnout díky projektu Sázejme pro planetu, na kterém spolupracujeme s Yves Rocher Česká republika. Tento projekt pochází z dílny Nadace Yves Rocher a obohatil světové lesy o více než 70 milionů stromů  (online počitadlo vysazených stromů najdete dole na stránkách Yves Rocher) a svým zaměřením navazuje na naší více než 20letou činnost.

Oblasti s výrazným výskytem těchto smrkových a borových monokultur můžete nalézt například právě v Lužických horách a okolí nebo na Ještědském hřebeni. Poloha v dobře dostupné poměrně rovné pahorkatině blízko toku Jizery a středověkému osídlení u Staré Boleslavi, síť hradů i klášterů, to vše zdejší původní lesy vystavilo vyššímu civilizačnímu tlaku a předurčilo k využití a pozdějšímu nahrazení smrkovými a borovými monokulturami. Přirozené nebo polopřirozené lesy se zachovaly pouze na nedostupných místech strmých svahů údolí či kopců v dnešních maloplošných chráněných územích,“ popisuje historii místních lesů Jiří Antl, odborný pracovník ve Čmeláku.

 


Na rozdíl od mnoha podobných projektů, projekt Sázejme pro planetu se nesoustředí na zdejší chráněné krajinné oblasti (CHKO Lužické hory ze severu, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj z jihu, CHKO České středohoří), nýbrž na lesy v jejich okolí.

Cílem tohoto projektu, během nějž bude vysázeno 100 000 listnatých stromků a jedlí, je snaha ukázat lidem přírodě blízké hospodaření s lesy. Toho dosáhneme sociálním, případně ekovýchovným, rozměrem projektu, kdy budeme stromky sázet spolu s místními drobnými lesníky a dobrovolníky.