zelene profese

V rámci Česko – Německého  projektu Zelené profese v krajině se konala 24.2. 2014 konference pro všechny účastníky, odborníky a veřejnost. Na konferenci přijeli zástupci ze 4 škol z Libereckého kraje a to MŠ a ZŠ Stáž pod Ralskem, ZŠ Dubá, ZŠ Jablonné v Podještědí a ZŠ Jabloňová, které se již druhým rokem, projektu Zelené profese, v krajině účastní. Zde před zraky odborníků a ostatních škol prokázali poutavými prezentacemi na nejvyšší úrovni, že svých úkolů se v rámci projektu chopili svědomitě. 

Odbornice za krajskou hygienu Martina Pokorná a odborník na lesnické hospodářství Jiří Antl vyjádřili obdiv a uznání nad tím, co žáci základních škol dokázali vyzkoumat a hlavně, jak výsledky své práce umí prezentovat. 

Žáci jmenovaných škol si během účasti v projektu osvojili badatelsky orientovanou metodu výuky. Na učili se stanovit si správně hypotézy, dokáží naplánovat postup práce a navrhnout samostatný výzkum, který by na hypotézy odpověděl, provedou anlýzu získaných dat a kriticky shrnout, zda jim jejich hypotézu potvrzují či vyvrátí, vytvoří závěry a na základě toho všeho dokaží prezentovat svou práci široké veřejnosti. Nemusí se totiž ničeho bát, mohou být na svou práci  hrdí a maji ji podloženou svými výzkumy.

Výsledky jejich objevných prací můžete nalézt na webových stránkách některých škol a později i v metodikách, které v rámci projektu jako inspirace pro další zájemce vzniknou. Žáci zkoumali v oborech vodohospodářství a lesnictví, konkrétně se zaměřovali na čistotu vody a vliv slunce na růst stromů. Žáci se naučili pracovat s chemikáliemi a přístroji (např. luxmetry), které jsou v běžné výuce nedostupné a které jim zprostředkoval, stejně tak jako i další metodickou a materiální pomoc,

Čmeláka – společnost přátel přírody.

Projekt je realizován s podporou Libereckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

.