zlatakyÚsilí Čmeláka o obnovu původních, přírodě blízkých lesů, podporuje společnost Zlaťáky.cz. Za každou prodanou investiční zlatou minci Maple Leaf (1 Oz) zajistí společnost Zlaťáky.cz jako investici do budoucnosti české krajiny prostřednictvím organizace Čmelák vysazení a ochranu jednoho listnatého stromu na lesních pozemcích v České republice. Všichni milovníci české přírody mohou přispět ke společnému dílu a podpořit tak nové plíce planety, které zde zanecháme i pro další generace. Další informace najdete na www.zlataky.cz


Aktuálně můžete podpořit projekt Nový prales, jehož patronem je Pavel Liška. Nový prales je iniciativa revitalizace lesů na ještědském hřebenu, kde liberecká nezisková organizace Čmelák již od roku 2004 přeměňuje chřadnoucí smrkové monokultury na původní smíšené lesy plné života. Od zahájení projektu jsme prosvětlili porost prořezáním smrků a do připravených míst dosazujeme sazenice buků, jedlí, klenů, mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. Na prosvětlené plochy se již začíná navracet život. Nový prales dnes tvoří 6 oddělených pozemků o celkové rozloze 35 hektarů, které chceme postupně propojit v jediný, druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný přírodní les.

Čmelák - Společnost přátel přírody odborně pečuje o cenná přírodní území. Již od roku 1994 se zabýváme praktickou ochranou české přírody a krajiny zejména v Pojizeří a Libereckém kraji. Současně pomáháme při obnově přírodních lokalit a výsadbách stromů od Lužických hor až po jižní Moravu. Vysadili jsme přes 300 tisíc sazenic původních dřevin a pečujeme o více než 60 ha lesních, lučních a mokřadních pozemků na 20ti lokalitách. Organizace má také dlouholeté zkušenosti v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Na tyto aktivity navazuje úsilí o přenos dobré praxe a zlepšení celkového stavu české krajiny, našeho společného domova, a její schopnosti zadržovat vodu. Více na www.cmelak.cz

Při příležitosti programu oslav 20. výročí činnosti organizace Čmelák – Společnost přátel přírody se společnost Zlaťáky.cz stala jedním z patronů nově vysazeného symbolického "narozeninového stromu pro budoucnost". Oslava narozenin s pestrým tématickým programem se uskutečnila 30.5. 2014 v sídle organizace v Liberci - Františkově. Akce byla poděkováním všem našim podporovatelům za přízeň, podporu ekologických aktivit a dlouhodobou spolupráci s řadou výsledků, kterých by Čmelák bez společné podpory partnerů, dárců a dobrovolníků nikdy nedosáhl.

.