343

2.-4. 5. 2014 - Jožin z bažin mokřadem se plíží

V mokřadech v Jablonném v Podještědí během tradiční víkendovky pomáhali dobrovolníci z celé republiky. Cíl zněl jasně, vysadit kosatce sibiřské. Všichni odvedli obrovský kus práce a kosatce sibiřské se jim za to odvděčily tím, že necelé tři týdny poté rozkvetly. Kromě sázení si stihli dobrovolníci prohlédnout lokalitu s odborným výkladem, opéct si buřty, prohlédnout si Jablonné z ptačí perspektivy z nedaleké věže a nechyběla ani večerní společensko-kulturní náplň. V neděli čekal dobrovolníky za odměnu environmentální program, během kterého zkoumali, jací živočichové žijí v mokřadních tůních.

16.-18.5.2014 - Exkurze do Bavorska

V polovině května Čmelák uspořádal zahraniční exkurzi týkající se oblasti lesnictví, které se zúčastnilo přes dvacet odborníků z řad státní správy, samosprávy, lesníků a majitelů lesů.Stěžejním programem byla sobotní celodenní exkurze v  lesích barona Rotenhana v Bavorsku, kde hospodaření na tomto majetku  je všeobecně uznáváno jako vzor pro přírodě blízké hospodaření na obdobných lokalitách v celé Evropě. Pro majitele lesa barona Rotenhanaje hlavním motivem ekonomický profit z lesa pro něj i pro budoucí generace, proto hospodaří ekologicky. Výsledkem je pěstování rozmanitého zdravého a přirozeného lesa, který je v rovnováze, poskytuje velmi kvalitní dřevo a to téměř bez nákladů

088

23.-24.5. 2014 - Exkurze za ukázkami praktické revitalizace krajiny

Na konci května Čmelák uspořádal dvoudenní exkurzi za ukázkami praktické revitalizace krajiny na Liberecku, které se zúčastnilo dvacet odborníků nejen v ochraně přírody z Česka i Německa. Cílem exkurze bylo ukázat na konkrétních příkladech, jak je možné znovuoživit a napravit necitlivé zásahy člověka do koryt potoků, řek a mokřadních oblastí. Po revitalizovaných úsecích potoků provedl pan Ing. Vašek Šrédl z Agentury ochrany přírody a krajiny, revitalizované mokřady v Jablonném v Podještědí představila Ing. Dáša Najmanová z organizace Čmelák a rašelinné louky Brazilka nedaleko Dolní Světlé přiblížilaMgr. Zuzana Růžičková z CHKO Lužické hory.

25.5.2014 - Půjdem spolu do Pralesa

Třináct statečných účastníků se vydalo na již tradiční exkurzi do Nového Pralesa na Ještědském hřebeni. Odborným průvodcem byl již tradičně Jiří Antl, který poskytl všechny zajímavé a důležité informace a provedl všechny lesními pěšinami po pozemcích, kde sdružení Čmelák uskutečňuje svůj projekt přeměny smrkové kultury na druhově pestrý smíšený les s charakterem pralesa. Během exkurze nechybělo sázení stromků, opékání buřtů na zbrusu novém místě, či focení pod vodopádem. A ještě jedna perlička: exkluzivním účastníkem bylsám Ještědman - pan Jiří Mánek, držitel světového rekordu ve výstupech na Ještěd. Po exkurzi si ještě jednou vyšel na Ještěd a zaokrouhlil tak svůj počet výstupů na 2300.

31.5.2014 - Jen bílá Orchidej

Poslední květnovou sobotu se zhruba třicet zájemců všech věkových kategorií zúčastnilo exkurze na Orchidejovou louku v Maxově. Na této horské mokřadní louce o velikosti asi fotbalového hřiště a kus se vyskytují české orchideje - vstavač májový, vstavač Fuchsův i jiné chráněné druhy - vachta trojlistá. S květenou na louce účastníky seznámila botanička Mgr. Štěpánka Králová a Ing. Dáša Najmanová. Díky nim si všichni mohli rostliny prozkoumat, osahat, přivonět k nim a užít si krásný slunný den v přírodě.

383

20-22.6.2014 - Klikatá cestička jde na Bukovec…

Kouzlo osady Jizerky uchvátilo účastníky během víkendu pro české a německé rodiny s dětmi. Cílem akce, pořádané třetí červnový víkend, bylo poznávat krásy Jizerských hor, dozvědět se něco nového o přírodě a také si užít zábavy a poznat své přeshraniční sousedy. Program byl nabitý: návštěva Muzea Jizerských hor, „Jizerská můří noc“, sobotní výlety po Jizerce a na Bukovec, chytání čolků, rukodělná práce s kůží, hraní her, večerní táborák a nedělní ornitologická exkurze.  Všech dvacetšest účastníků si víkend moc užilo.

.