logo modrePraha 25. 6. 2014 V posledním školním týdnu putuje 55 certifikátů „lesní třída“ do škol zapojených v programu Les ve škole Sdružení TEREZA. Každá oceněná „lesní třída“ získává roční patronaci na 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni, čímž sama skutečně pomáhá přírodě.

 

Program Les ve škole je součástí mezinárodního programu LEAF (Learning about Forests) probíhající v 21 zemích celého světa a zaštítěného mezinárodní vzdělávací organizací FEE (Foundation for Environmental Education). 

 

Roční patronací kusu pralesa podpořily „lesní třídy“ projekt Nový prales, jehož patronem je herec Pavel Liška. Nový prales je iniciativa revitalizace lesů na Ještědském hřebeni, kde liberecká nezisková organizace Čmelák již od roku 2004 přeměňuje chřadnoucí smrkové monokultury na původní smíšené lesy plné života. Od zahájení projektu prosvětlili porost prořezáním smrků a do připravených míst dosazují sazenice buků, jedlí, klenů, mléčů, jasanů, jilmů a ptáčnic. Na prosvětlené plochy se již začíná navracet život. Nový prales dnes tvoří 6 oddělených pozemků o celkové rozloze 35 hektarů, které chceme postupně propojit v jediný, druhově pestrý a ekologicky plnohodnotný přírodní les. Více na www.novyprales.cz nebo www.cmelak.cz.

 

Ve školním roce 2013/14 je v programu Les ve škole zapojeno 370 vzdělávacích zařízení z celé České republiky. V  Lese ve škole věří, že pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka kromě školních tříd odehrávala také v terénu. Proto je prvním nepsaným cílem Lesa ve škole, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. O tom, že výuka v oceněných třídách skutečně probíhala, vypovídají závěrečné zprávy ze škol - „ozvěny z lesa“, díky nimž certifikát třídy získaly. Jsou zpětnou vazbou pro koordinátory, motivují je pro další práci ve vytváření výukových materiálů, které pomáhají učitelům učit o lese v lese, učit je aktivně a zábavně. Ze zaslaných fotografií, videí i dopisů čiší radost a nadšení z nových objevů, společných výtvorů a zážitků. Práce v programu byla pro nové lesní třídy viditelně obohacující. A nejen pro ty oceněné, ale doufejme i pro zbývající ze 370 škol zapojených v programu Les ve škole. Ty svou „ozvěnu z lesa“ mohou poslat napřesrok, budou-li zapojeni v programu Les ve škole i v příštím školním roce. A co si s Lesem ve škole oceněné lesní třídy užily letos?

„Jak se žáci těší na dopisy od skřítků z metodiky pro 2. třídu, práce s nimi byla úžasná“, Hana Mikulková, ZŠ a MŠ Laškov,

„Uklidili jsme les od nepořádku a ten jsme vytřídili a odnesli do boxů na tříděný odpad“, Simona Houdková, ZŠ Lesonice

„Radosti žáků, rozšíření spolupráce s lidmi, kteří mají o pomoc lesu a prostředí zájem - jsou velmi samostatní, šikovní organizátoři, správná parta“, Dana Kuriplachová, ZŠ Raškovice

„Při činnostech jsme zažili všichni spoustu pěkných zážitků. Děti pomáhaly jeden druhému. Naučily se prosadit svůj názor, akceptovat práci ve skupinách, toleranci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti... Jsme velcí kamarádi, kteří ví, jak se k přírodě chovat a chránit ji. Snažili jsme se o smysluplnou a aktivní náplň volného času dětí v odpoledních hodinách po výuce a nasměrovat děti i k jiným aktivitám než je vysedávání u počítačových her“, Jitka Zachová, školní družina, ZŠ Kladno-Velvarská.

 

Dana Mejsnarová, Tel. 603 147 167, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.terezanet.cz

 

Sdružení TEREZA

„Velké změny začínají u nejmenších“

 

Sdružení TEREZA usiluje o to, aby děti:

MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí

ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje

DĚLALY něco pro životní prostředí

 

Od roku 1990 vytváří TEREZA vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes 94 000 dětí z více než 730 základních a středních škol.

 

 

Mezinárodní program Les ve škole
  „Poznávejte les a učte se od něj.“

 

Věříme, že pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka krom školních tříd odehrávala také v terénu. Proto je prvním nepsaným cílem Lesa ve škole, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků.

 

 Žák...

 

...má rád les...

...využívá jej k odpočinku a ke hrám. Les je pro něj místem pro hru i tvoření, vytváří si osobní vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

 

...zkoumá les...

...pomocí pozorování i studia zkoumá děje, které se tu odehrávají (život organizmů i vztahy mezi nimi, toky energií a koloběhy látek) i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáže uplatnit i v jiných ekosystémech.

 

...pečuje o zelená místa...

...ve svém okolí, přímo (v lese, parku, či v truhlíku) i skrze zapojení dalších dětí či dospělých.

 

...šetří a upřednostňuje dřevo...

... před jinými materiály tam, kde je to možné (a nejlépe dřevo z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů). Tam kde to dává smysl, šetří množství spotřebovaného dřeva (díky úsporám a třídění papírů a opravám dřevěných předmětů).

 

 

.