monika a sarka

1.7.2014 se uskutečnilo závěrečné setkání českých a německých spolupracovníků z projektu Zelené profese v krajině. Závěrečné setkání proběhlo na Ještědě, kde lze vidět na obě spolupracující země. Proběhla zpětná vazba k vzájemné spolupráci, k průběhu projektu a nutné papírování k vykázání všech činností, které se v rámci projektu odehrály. Projekt Zelené profese v krajině podpořilo zejména: DBÚ, ČNFB, a LBC kraj. Tento projekt získal prestižní VYZNAMENÁNÍ UNESCO, jedná se o prestižní ocenění Dekády OSN „Vzděláním k udržitelnému rozvoji (BNE), které získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují celosvětovou vzdělávací strategii OSN, tedy učí děti a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.


Jelikož se projekt chýlí ke konci., můžeme zhodnotit jeho přínos: Díky projektu se povedlo navázat a prohloubit česko-německý kontakt dvou podobně zaměřených středisek a jejich spolupráci na environmentální výchově. V rámci této spolupráce došlo ke sdílení zkušeností a přenosu části know how Němcům. Uskutečnili se pro obě strany obohacující náslechy různých akcí (např. trh profesí, německo- český letní tábor), společné semináře, exkurze pro veřejnost na zajímavá místa a setkání s různými lektory ze zajímavých oborů. Čeští lektoři ukázali německým, jak pracovat s metodikami, seznámili je s metodou BOV a docházelo k vzájemné inspiraci pro další práci obou organizací.


Došlo k navázání nových vzájemných kontaktů se školami na české a německé straně. Získali se noví sponzoři pro tento projekt, které oslovila právě inovativní obsah projektu a jeho přeshraniční spolupráce.
Díky této spolupráci se dále uvažuje o nových projektech, do kterých by česko-němečtí partneři uvažovali na základě dosavadních zkušeností společně vstoupit. Byl odstraněn strach a obavy z přeshraniční spolupráce nejen u samotných partnerů projektu, ale částečně i jejich kontaktů (např. u škol na české straně, ale i u německých žáků, kteří absolvovali program na letním kempu či trhu profesí).

schrnka01

.