Nadace Via letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či peníze. V osmi kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny VIA BONA za filantropii. 

Nad Cenou VIA BONA převzal záštitu velvyslanec Spojených států v České republice Andrew H. Schapiro. „Jsem velmi rád, že Americké velvyslanectví může i letos podpořit Cenu VIA BONA.” prohlásil velvyslanec. 

Nezávislé komise vybraly vítěze v celkem sedmi kategoriích. Novou kategorií byla letos Cena za dar ze závěti. Cílem tohoto ocenění je upozornit na možnost darování ze závěti a zároveň ocenit ty, kteří touto cestou inspirují druhé. Darování odkazem v závěti je v ČR spojeno s mnoha dogmaty, přitom odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je velkou příležitostí, jak podpořit dobrou věc. Cenu v této kategorii získala in memoriam prof. Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporující české vědkyně v oboru ekonomie. 

Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci svého snu. Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost ekonomická.

„Filantropie nemusí být o penězích. Lidé mohou darovat třeba svůj čas, zkušenosti či vědomosti. Filantropie je láska k lidem, vztah ke světu i vztah k sobě samému,“ shrnuje Jiří Bárta, ředitel Nadace Via. Podle nedávného průzkumu agentury STEM pro Nadaci Via a Sdružení Via je nejčastější motivací k tomu, proč lidé darují, důvod, že „dobročinnost cítím jako svou morální povinnost“ Tuto variantu v průzkumu zvolilo 42 procent dotázaných.„Na příbězích, které jsou nominovány do Ceny VIA BONA, mě nepřestává dojímat to, že se stále nacházejí lidé, u nichž se vzedme lidství a pocit sounáležitosti s člověkem, se společenstvím, s tlupou ve chvílích, kdy by mohlo být tak snadné zůstat lhostejným,“ říká patronka Ceny VIA BONA 2015 Věra Výtvarová, vedoucí partnerka PwC ČR. „Je krásné vnímat, že silné příběhy se dějí,“ dodává.

Cena VIA BONA za filantropii je prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné úsilí. Vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství, představuje nové trendy ve filantropii a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Cena VIA BONA byla poprvé udělena v květnu roku 1998, aby pomohla obnovit zpřetrhanou tradici dobročinnosti v České republice. 

Hodnotící komisi Ceny VIA BONA tvoří každoročně nezávislá skupina porotců, složená ze zástupců firem, společností, neziskových organizací, novinářů a odborné veřejnosti. NadaceVia nemá vliv na výběr finalistů či vítězů. Složení členů hodnotících komisí Ceny VIA BONA 2015 je k nalezení na www.cenaviabona.cz 

Další informace k Ceně VIA BONA: 

www.cenaviabona.cz, www.umimetouzoddetstvi.cz

Celý průzkum najdete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/zverejnujeme-vysledky-pruzkumu-o-filantropii-v-cesku

Nadace Via letos už po osmnácté ocenila jednotlivce a firmy, kteří
pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či peníze. V osmi 
kategoriích vyhlásila letošní vítěze Ceny VIA BONA za filantropii. 
Nad Cenou VIA BONA převzal záštitu velvyslanec Spojených států v České republice Andrew 
H. Schapiro. „Jsem velmi rád, že Americké velvyslanectví může i letos podpořit Cenu VIA 
BONA.” prohlásil velvyslanec. 
Nezávislé komise vybraly vítěze v celkem sedmi kategoriích. Novou kategorií byla letos Cena
za dar ze závěti. Cílem tohoto ocenění je upozornit na možnost darování ze závěti a zároveň 
ocenit ty, kteří touto cestou inspirují druhé. Darování odkazem v závěti je v ČR spojeno s 
mnoha dogmaty, přitom odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je 
velkou příležitostí, jak podpořit dobrou věc. Cenu v této kategorii získala in memoriam prof. 
Kateřina Šmídková, jejíž dar dal vzniknout ocenění podporující české vědkyně v oboru 
ekonomie. 
Profesorka Kateřina Šmídková, která působila jako ředitelka výzkumu České národní banky 
a profesorka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zemřela předčasně v roce 2014. V 
dopise na rozloučenou odkázala České společnosti ekonomické 1 milion korun na realizaci 
svého snu. Každé dva roky teď díky jejímu odkazu získá vynikající česká vědkyně v oboru 
ekonomie Cenu Kateřiny Šmídkové ve výši 100 tisíc korun. První ročník ceny proběhl v 
květnu letošního roku. Kateřinu Šmídkovou nominovala in memoriam Česká společnost 
ekonomická.
„Filantropie nemusí být o penězích. Lidé mohou darovat třeba svůj čas, zkušenosti či 
vědomosti. Filantropie je láska k lidem, vztah ke světu i vztah k sobě samému,“ shrnuje Jiří 
Bárta, ředitel Nadace Via. Podle nedávného průzkumu agentury STEM pro Nadaci Via a 
Sdružení Via je nejčastější motivací k tomu, proč lidé darují, důvod, že „dobročinnost cítím 
jako svou morální povinnost“ Tuto variantu v průzkumu zvolilo 42 procent dotázaných.
„Na příbězích, které jsou nominovány do Ceny VIA BONA, mě nepřestává dojímat to, že se 
stále nacházejí lidé, u nichž se vzedme lidství a pocit sounáležitosti s člověkem, se 
společenstvím, s tlupou ve chvílích, kdy by mohlo být tak snadné zůstat lhostejným,“ říká 
patronka Ceny VIA BONA 2015 Věra Výtvarová, vedoucí partnerka PwC ČR. „Je krásné 
vnímat, že silné příběhy se dějí,“ dodává.
Cena VIA BONA za filantropii je prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné 
úsilí. Vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství, představuje nové trendy ve filantropii a 
ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Cena VIA BONA byla poprvé udělena 
v květnu roku 1998, aby pomohla obnovit zpřetrhanou tradici dobročinnosti v České 
republice. 
Hodnotící komisi Ceny VIA BONA tvoří každoročně nezávislá skupina porotců, složená ze 
zástupců firem, společností, neziskových organizací, novinářů a odborné veřejnosti. Nadace
Via nemá vliv na výběr finalistů či vítězů. Složení členů hodnotících komisí Ceny VIA BONA 
2015 je k nalezení na www.cenaviabona.cz 
Další informace k Ceně VIA BONA: 
www.cenaviabona.cz, www.umimetouzoddetstvi.cz
Celý průzkum najdete zde: http://www.nadacevia.cz/cz/aktuality/zverejnujeme-vysledky-pruzkumu-o-filantropii-v-cesku

.