Milé rodiny,

dvakrát se v pozdním podzimu setkalo v Mezinárodním centru setkávání v St. Marienthalu více než 55 lidí z Německa a Česka a strávili společně dva pestré, krásné víkendy. Společně jsme se smáli, zpívali, jedli a povídali si. Mezi rodinami z Německa a Česka byly navázány nové kontakty. Byly to tři dny společného volného času, daleko od civilizace a v klidu. Na dílnách jsme vytvořili lecjaká umělecká díla, ze dřeva, včelího vosku, vlny nebo mouky. Ve večerních hodinách jsme si užívali hudby nebo si vyslechli přednášku o světelném smogu a bavili se u krbu. Zkrátka: byl to úžasný, romantický čas tady v odlehlém Marienthalu. Nebylo jednoduché tento projekt zorganizovat, ale je to setkání, které za to skutečně stojí. Je radost vidět, jak se děti a dospělí v pátek setkávají a odjíždějí v neděli jako známí a přátelé. To vše by nebylo možné bez finanční podpory.

Proto bychom chtěli na tomto místě poděkovat všem donátorům programu. Díky dotačním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo možné tento projekt realizovat, stavět mosty mezi různými zeměmi, zprostředkovávat ekologické povědomí, posilovat rodiny, přibližovat kulturu a přírodu v přátelském prostředí naplněném láskou  bližnímu. Nyní vás prosíme, abyste toto poselství předávali dál. Buďte také staviteli mostů mezi lidmi, těmi, kdo se zasazují o šetrný vztah k přírodě. My všichni žijeme se světlem a tmou – kéž zažíváte mnoho světla, především v srdci a ne v podobě světelného smogu.