Síť Natura 2000. Síť, která si klade za cíl zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. A protože přírodu tvoří daleko více biotopů než louky a lesy, připravili jsme pro vás v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj dvě výstavy, na kterých se dozvíte mnoho informací o důležitých biotopech v příhraniční oblasti Čech a Polska.

Výstavy se konají v od 17. října do 31. října a naleznete je v prostorách kina Varšava v Liberci (https://mapy.cz/s/39UuI) a v Loveckém zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí (https://mapy.cz/s/39UuW) a v čase od 10:00 do 17:00. Výlet na druhou zmíněnou výstavu můžete spojit například s procházkou po Mokřadech Jablonné, které jsou jedním z nejvýznamnějších projektů našeho spolku!

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.