Spolek Čmelák díky podpoře Ministerstva životního prostředí realizuje projekt "O změně klimatu v lese i v mokřadu." Upozorňuje na problematiku klimatických změn a jejich vlivu na krajinu. Klíčovým tématem přitom je zadržování vody v krajině (tzv. retence) a její význam v prevenci povodní i sucha. Díky projektu můžeme pro veřejnost uspořádat dobrovolnické akce a exkurze na místa dobré praxe v péči o krajinu. 

Minimálně 15 dobrovolnických akcí, 5 exkurzí, 1 odborná exkurze a Den otevřených dveří v mokřadech seznamuje veřejnost s dopady změn klimatu a možnostmi, jak je tlumit. Na zpřístupněných lokalitách byla v uplynulých letech realizována opatření pomáhající zadržet vodu v krajině, letošní dobrovolnické akce v nich pokračují. Dobrovolníci pomohou s péčí o mokřady, budováním tůní nebo zakládáním přírodě blízkých lesů, které pomáhají zadržet vodu v krajině. O plánovaných akcích se dozvíte na webu spolku www.cmelak.cz v sekcích Aktuality a Akce nebo na našem Facebooku. Máte-li sami chuť uspořádat s námi akci podle svého a víte, že jste schopni sehnat pár lidí,  kontaktujte nás. Na akcích jsou pro zájemce k dispozici i výtisky prospektu s jednoduchými radami, jak pomoci přírodě, aby nám pomáhala proti suchu a povodním. Máte-li sami pozemek, na kterém uvažujete o revitalizaci, aby lépe obstál v klimatických změnách, kontaktujte nás, poradíme Vám.