Skupina účastníků Zážitkové exkurze v Mokřadech Jablonné úspěšně otevřela poklad schovaný na jednom z ostrůvků. Poklad byl nalezen rychle, mělo to však jeden háček – truhla byla zamčená.

Široká veřejnost měla možnost zúčastnit se Zázižkové exkurze v Mokřadech Jablonné podpořené Libereckým krajem. Akci pořádal Čmelák – Společnost přátel přírody, největší severočeská ekologická organizace, která mj. stojí i za samotným vybudováním Mokřadů Jablonné. Akce měla, mimo vytvoření prostoru pro příjemně strávený den, přiblížit návštěvníkům cestu, kterou musí zakladatel mokřadů projít.

„Celá akce začala hledáním truhly s pokladem, kterou účastníci našli velmi rychle. Na truhle byl ale zámek, k jehož otevření bylo nutné splnit sérii úkolů souvisejících s budováním Mokřadů,“ shrnuje úvod akce Adam Babka z oddělení propagace.

Každý z těchto úkolů představoval jednu fázi budování Mokřadů. Účastníci během exkurze museli prokázat například svou schopnost přemýšlet, orientovat se v prostoru, nebo ukázat svou ochotu brodit se bahnem. Akci završelo přátelské posezení u ohně.