Koncertně-cestovní agentura s názvem Koncertní klub zajišťuje turné amatérských sborů a orchestrů z anglicky mluvících zemí ve střední Evropě, převážně v Česku a na Slovensku. Výtěžkem z těchto koncertů pak vždy podpoří aktivity několika neziskových organizací. Koncertnímu klubu se naše revitalizace mnohých lokalit líbila a tak padlo rozhodnutí: dobrovolné vstupné ze čtyř koncertů půjde na jeho podporu! 

Ve skupině "pro Čmeláka" si můžete přijít poslechnout orchestry i sbory, domácí i ze země "za velkou louží". Všechny koncerty se budou konat v Praze, převážně ke konci června. Konkrétně jde o následující vystoupení:

  • 8. 6. - Kostel ČCE u Martina ve zdi, 18.00, americký sbor Santa Susana Magnet HS Choir
  • 27. 6. - Sál Hlaholu, 19.00, americký orchestr Norwalk Youth Orchestra
  • 29. 6. - Sál Hlaholu, 19.00, koncert českého a australského sboru Bunbury Man of Song
  • 29. 6. - Sál Martinů, HAMU, 18.00, koncert amerického dechového orchestru Massachusetts Youth Wind Orchestra

Koncertní klub pořádá vícero koncertů a jejich soupis naleznete v programu Koncertního klubu.

Děkujeme Koncertnímu klubu i všem, kteří dobrovolným příspěvkem na koncertě podpoří naší snahu revitalizovat zanedbané lokality v Severních Čechách.