Zveme vás na botanicko-zoologický seminář pro pedagogy a lektory EVVO, který se koná 19. 5. 2016 od 9:30 do 12:45 v Mokřadech Jablonné.

Ta láká ke všemožným vzdělávacím aktivitám. Vydejte se s námi oprášit své botanické a zoologické znalosti pod vedením odborníků přímo v terénu. V botanické části se zaměříme na rostliny kolem tůní, na vlhkých loukách i v lužním lese. Při zoologické prozkoumáme život v pestré mozaice tůní mokřadního parku. Účast na semináři je zdarma. Občerstvení si zajišťuje každý sám. Doporučujeme terénní oblečení a obutí (ideálně i holínky na přezutí).

Program začíná u vstupu do Mokřadů ze strany zámku Nový Falkenburk (cca 15 minut od autobusové zastávky náměstí Zdislavy z Lemberka i železniční stanice).

Lektorují RNDr. Richard Višňák, Ph.D. (botanika) a RNDr. Miroslav Honců (zoologie)

POZVÁNKA NA AKCI VE FORMÁTU PDF